Nordeuropas største Meraki-installation!

| 5 november 2018

Strategisk forståelse gjorde udslaget, da Coop valgte Konica Minolta som partner og leverandør af Nordeuropas største Meraki-installation til sine mere end 1.100 butikker.

Coops koncernledelse har besluttet at øge teknologi-investeringerne som led i en omfattende digitaliseringsrejse. Coop var fra starten klar over, at de var nødt til at finde samarbejdspartnere med dyb strategisk teknologiforståelse og skabe stærke relationer med dem for at projektet kunne lykkes.


Wi-Fi i butikkerne bliver selve omdrejningspunktet for de services, de vil levere til både kunder og medarbejdere. I forhold til medarbejderne vil nye digitale services samle sig om, at medarbejderne kan bruge mere tid på at rådgive og servicere kunderne og mindre tid på opgaver som f.eks. kassebetjening og manuelt tjek af lagerbeholdning o.l.


- Vi vil gerne give medarbejderne mere tid og give dem værktøjer, så de kan hjælpe og rådgive kunderne endnu mere. F.eks. hvis kunderne mangler hjælp til at vælge den rigtige vin, det bedste kød eller vil vide mere om nogle lokale grøntsager, så kan de via deres smartphone tilkalde den nærmeste medarbejder, der ved mest om området, siger Bjørn Langhorn Lundt, der er Head of Procurement i Coop Technology.


Målet er bedre kundeservice

Med en god Wi-Fi-dækning i alle butikker lancerer Coop ’Bip og Betal’. Her kan kunderne med deres Coop-app selv scanne varerne efterhånden, som de lægger dem i indkøbsvognen. Løsningen er allerede udrullet i de første butikker, og kunderne har taget rigtig godt imod den nye, fleksible indkøbsmulighed.


- Målet er ikke at reducere medarbejderbehovet i butikkerne, men at give dem mulighed for at skabe merværdi for kunderne. Vi vil via digitale værktøjer give medarbejderne helt nye muligheder for bl.a. uddannelse, men også for at være en aktiv del af det lokalsamfund, de betjener. Medarbejderne skal via appen kunne oprette nye lokale varer og markedsføre dem over for de lokale kunder, der er interesserede i den type information, siger Bjørn Langhorn Lundt og fortsætter: 


- Vi kan også sagtens forestille os, at nogle medarbejdere får en sommelieruddannelse eller andre uddannelser baseret på vores digitale platform. Med tiden bliver medarbejder-appen omdrejningspunktet i vores digitale dialog og kommunikation mellem medarbejdere og ledere lokalt og nationalt.


De enkelte butikker og deres fysiske rammer er meget forskellige, men trådløs teknologi giver en masse fleksibilitet omkring indretning af butikken, så de i fremtiden kan flytte rundt på kasseterminaler og andet udstyr uden, at der skal trækkes kabler o.l.


- Vi vil også let kunne etablere kasser udenfor, f.eks. om foråret, når kunderne køber ind til havesæsonen eller om sommeren, når lokale producenter kommer for at præsentere deres varer på et høstmarked, siger Bjørn Langhorn Lundt.


Strategisk samarbejde

Konica Minolta er i fuld gang med at implementere Wi-Fi-løsningen i butikkerne. Opgaven bliver udført af netværksspecialister og teknikere, som sammen har ansvaret for den samlede leverance. De skal nedtage eksisterende udstyr, der ikke lever op til Coops krav og visioner, opsætte det nye og få alt til at køre.


Konica Minolta har en stor teknisk supportafdeling på 100 medarbejdere, hvoraf 70 er udekørende teknikere. Hertil kommer IT-infrastrukturafdelingen med godt 35 medarbejdere.


- Vi valgte Konica Minolta, fordi de bedst forstod vores strategi og kunne beskrive en løsning, der levede op til vores strategiske målsætninger. Efterfølgende har de bevist deres styrke under implementeringen, og vi hører kun positiv feedback på Konica Minoltas teknikere og konsulenter fra uddelere og varehuschefer. For os er det afgørende, at vores leverandører er strategiske samarbejdspartnere, der kan løse de udfordringer, der naturligt opstår undervejs i et stort projekt i partnerskabets ånd. Der var Konica Minolta den helt rigtige strategiske samarbejdspartner for os, slutter Bjørn Langhorn Lundt.


Nordeuropas største netværk overvåges fra Ballerup

Løsningen er bygget op omkring Cisco Meraki produkter. Da butikkerne er meget forskellige i størrelse og indretning, varierer det meget, hvor mange access points hver enkel butik behøver. Typisk mellem 5 og 30 access points, men i nogle af de største Kvickly-butikker ligger man på 40-50 access points. Selve netværket er opdelt i et kunde- og et medarbejdernetværk. I alt består netværket af ca. 10.000 access points og 1.500 switches, og det bliver Nordeuropas største netværksinstallation.


- Hele netværket er cloudbaseret, så vi kan overvåge det hele centralt fra Konica Minoltas kontor i Ballerup. Herfra kan vi fejlfinde og i mange tilfælde udbedre fejl på netværket. Vi kan også styre politikker for, hvilke websider der må tilgås samt regulere trafikken, hvis det bliver nødvendigt, slutter Frank Stott, Business Development Manager i Konica Minolta og projektansvarlig.