Storage-trends og nye udfordringer

| 8 oktober 2018

Konsolidering, standardløsninger og lettere administration forenkler storage i de kommende år, men der tegner sig også nye udfordringer i horisonten.

Vi har bedt Torben Hoveling, Product Manager hos Arrow ECS Denmark A/S, om at ridse nogle af tendenserne inden for storage op, fordi der sker en voldsom udvikling på området netop nu. Og han noterer sig, at mange har opdaget, at man ikke pr. automatik skal lægge alting ud i skyen.


”På den ene side er forenkling og standardisering i fokus og vil også være det fremover, når det gælder storage,” fastslår Torben Hoveling. ”På den anden side begynder mange nu også at få et mere nuanceret syn på, hvad man for eksempel skal bruge skyen til, og det stiller nogle nye krav, hvis man vil beholde sin manøvrefrihed i forretningen. Et nyt begreb, vi skal lære at kende, er for eksempel cloud exit-strategi.”


”Der er flere store cloud services, man kan benytte sig af som for eksempel Azure og Amazon. Og Alibaba Cloud er på vej. Men vi ser også, at de første begynder at trække tingene tilbage igen, fordi de ikke oplever den nødvendige agilitet, hvis alting ligger i skyen. Det kan være svartider i Axapta eller kritiske Oracle-applikationer. I skyen er der én løsning, og så er man måske mere fleksibel og bedre stillet med en lokal hosting service provider,” siger Torben Hoveling.


Når skyen bliver en begrænsende faktor

Hvis vi bliver i de højere luftlag, så er det nemmere end nogensinde at købe servere ude i skyen. Det er naturligvis godt, men det indebærer også en risiko for, at man kan blive bundet til bestemte udbydere.


Torben Hoveling: ”Som IT-chef skal du sikre, at data altid er tilgængelige, og i dag er det ikke kun filer, men også servere, der ligger i skyen, og de er afhængige af hinanden. Hvad sker der så, hvis udbyderen bliver ’lidt for frisk’ med sin prispolitik, og man vil flytte til en anden eller hente tingene hjem? Det er her, cloud exit-strategien bliver relevant. Det skal kunne lade sig gøre at flytte data fra ét sted til et andet, og det kan løsninger som for eksempel NetApp Cloud software hjælpe med.”


I forlængelse af strategien for flytning af data i skyen ligger også muligheden for at vælge hybridstorage med prioritering af hurtige og langsomme opgaver. Også her skal data være tilgængelige på tværs af forskellige platforme, og produktchefen fra Arrow understreger vigtigheden af at bevare sin frihed og fleksibilitet.


Hyperkonvergens og software defined storage

En anden tendens er den hurtige hardware med blandt andet Flash, der gør det muligt at udnytte ressourcerne bedre gennem innovative softwareløsninger, der bliver lagt ’oven på’ hardwaren.


”Den hurtige hardware giver ITcheferne mulighed for at udnytte deres ressourcer i endnu højere grad gennem software defined storage, men det stiller naturligvis krav til de softwareløsninger, de vælger,” fastslår Torben Hoveling. ”Deduplikering, kompression og så videre kan sikre endnu bedre ydelse fra hardwaren, og også på dét punkt har NetApp nogle af markedets mest interessante løsninger.”


I samme boldgade finder vi hyperkonvergens, som også har fået sit gennembrud. ”Ja, det er den totale forenkling, hvor storage også er integreret i den konvergerede løsning, og hvor man afvikler regneopgaver, storage, hypervisor og administration på fysiske servere via et softwarelag. Hyperkonvergens er relevant for mange typer virksomheder og vil også være det i de kommende år.”


I forlængelse af snakken om hyperkonvergens gør Torben Hoveling opmærksom på, at der kan gemme sig ekstra udgifter til licenser, hvis ikke man har taget højde for det. For hvis licensen er afhængig af antal CPU’er, kan det blive dyrt at skalere op på mængden af hardware.


Storage bliver noget af et puslespil

Den overordnede tendens inden for storage er med andre ord, at den skal sammensættes som et puslespil, hvor det er hver virksomheds behov, der bestemmer brikkerne.


”Vi kommer til at bruge det bedste fra alting. Sky, hybrid, lokal provider, hardware og software i omhyggelige sammensatte løsninger, der opfylder virksomhedens behov på den bedste og billigste måde. Sikkerhed spiller også ind – hvor lang tid kan du tåle at undvære data, hvis du bliver udsat for et angreb og skal reetablere dine data? Alle faktorer kan gradueres, kombineres og sammensættes, alt efter krav og ønsker. Mit bedste råd er at tage dygtige folk med på råd, som kender mulighederne til bunds og derfor har de bedste forudsætninger for at rådgive i et langsigtet perspektiv. Der kan jeg anbefale at tage fat i Konica Minolta IT Services” slutter Torben Hoveling.