Velkommen til KMDUG: Sælgere ingen adgang!

| 3 september 2018

KMDUG, Konica Minolta Datacenter User Group, handler om erfaringsudveksling, inspiration, ideer og networking blandt teknikere. Der er ingen adgang for sælgere.

I KMDUG er vi i en sælgerfri zone, og vi er både privat og offentligt ansatte, der frit kan udveksle idéer. Jeg kan anbefale alle mine kolleger at komme med.” Torben Thaurich, Systemadministrator Roskilde Kommune.


”Vi tog initiativ til KMDUG i oktober 2017 og er allerede over 60 medlemmer,” fortæller Michael Søriis, Business Development Manager og en af tovholderne på gruppen. ”Jeg forventer, at vi bliver over 100 medlemmer, for jeg oplever stor tilslutning til vores User Group, hvor man kan tale frit om udfordringerne, fordi man er blandt ligesindede hele vejen rundt om bordet.”


Brugerne er selv med til at vælge de emner, der skal behandles, og producenterne er villige til at få fløjet højtstående folk ind til at belyse emnerne, forklare nye teknologier og stå til rådighed for spørgsmål og afklaring.


”Vi inviterer teknikere, der til dagligt arbejder med datacentre i private og offentlige virksomheder. Man behøver ikke at være kunde hos Konica Minolta for at deltage. Under alle omstændigheder bliver alle diskussioner holdt i gruppen, og der bliver aldrig talt salg. De principper holder vi strengt på, og de er med til at gøre gruppens aktiviteter meget populære,” fastslår Michael Søriis.


Tre attraktive arrangementer om året

Køreplanen for KMDUG er meget enkel. To 1-dags arrangementer i hhv. februar og oktober og ét 2-dags arrangement i juni. Deltagelse i gruppens arrangementer er gratis. Dog betaler offentlige medlemmer selv for deres overnatning til 2-dags arrangementet. Formand for KMDUG er Torben Thaurich fra Roskilde Kommune, mens Michael Søriis og Lonnie Larsen fra Konica Minolta står for det praktiske.


Cisco, NetApp og Konica Minolta sponsorerer gruppen, men det er ud fra princippet ’no strings attached’. Diskussionsemner, udfordringer og temaer vælger medlemmerne selv, hvis blot det er relevant og holder sig inden for de tekniske og organisatoriske udfordringer, man kan møde som teknisk ansvarlig for datacentret.


Afslappet atmosfære og god humor

”I KMDUG udveksler vi erfaringer i datacenterregi, hvor salgssnakken er bortfiltreret, og teknik for teknikere er målet. Vi får præsenteret nye produkter af teknikerne og kan spørge ind til detaljerne. Desuden er det meget spændende at høre om medlemmernes praktiske erfaringer med forskellige produkter og høre om hinandens setup. Det er nyttigt med erfaringsudveksling på tværs af virksomheder, hvor man ellers er vant til kun at få en sælgers salgssnak. Gruppen repræsenterer en enorm samlet viden og bred erfaring, så der er masser af muligheder for god sparring på kryds og tværs. Sparring opnår vi blandt andet ved rundbordsdiskussioner, men der er også gode muligheder for networking, det hele i en afslappet atmosfære med god humor.” Jes Beier Thorup, Systemkonsulent Storage/Backup JN Data.


Er du interesseret i at deltage?

Er du interesseret i at deltage – eller skal vi blot holde dig opdateret om fremtidige arrangementer i gruppen – kan du sende en mail til Lonnie Larsen, Konica Minolta, på Lonnie.Larsen@konicaminolta.dk