Miljømæssig bæredygtighed

TILBAGE

Miljøstrategi

Eco Vision 2050 – Vores langsigtede mål

Konica Minolta formulerede i januar 2009 Eco Vision 2050 som sin langsigtede miljøstrategi for en bæredygtig fremtid. Dette var baseret på vores ledelsesfilosofi og vores løfte om at bidrage til en mere bæredygtig verden og et mere bæredygtigt samfund. Vores mål om at reducere CO2-udledningen med 80% inden 2050 var fastsat ved at sammenligne udledningerne og befolkningstallet i 2005 og 2050 og udregne hvor meget udledningerne skal reduceres før Jorden naturligt kan absorbere CO2en.

Midtvejsplan 2016 – Vores midtvejsmål

I 2014 skabte vi vores midtvejsplan for at sikre, at vi fortsat er fokuseret på at nå vores miljømål nu og i fremtiden. Disse er dens mål:

  • Forebygge global opvarmning
  • Støtte et genbrugssamfund
  • Gendanne og bevare biodiversitet
  • Reducere brugen af skadelige kemiske stoffer

Creating Shared Value – Vores tilgang til at opfylde målene

Vores midtvejsplan er baseret på begrebet "Creating Shared Value." Vores mål er at skabe økonomisk værdi på en måde, der også skaber værdi for samfundet ved at adressere dets behov og udfordringer. Baseret på dette koncept opstiller Konica Minoltas midtvejsplan 2016 mål for både reduktion af dets miljøpåvirkning og for virksomhedernes vækst. Vi vil skabe fælles værdi med vores vigtigste interessenter.

For at kunne etablere vores miljømæssige prioriteringer og planer analyserer vi løbende mulighederne og risiciene ved den virkning Konica Minolta og alle dets aktiviteter har på miljøet.

Planen identificerer væsentlige forhold ved at vægte både miljømæssige og forretningsmæssige prioriteter. Med henblik herpå udstikker Medium-term Environmental Plan 2016 tre Grønne Aktiviteter - Grønne produkter (planlægning og udvikling), Grønne fabrikker (indkøb og produktion), og Grøn Marketing (distribution, salg og service, samt indsamling og genbrug) - som væsentlige globale temaer på alle niveauer i vores virksomhed.