Konica Minolta

Danmark

 • Danish

Giving Shape to Ideas

Persondatapolitik

VIRKSOMHEDSINFORMATION

Vores mål er at styrke din forretning og levere skræddersyede løsninger, der dækker lige netop dine behov. Den løsning, vi kommer frem til, bygger derfor på et samspil mellem Konica Minolta og din virksomhed.

TILBAGE

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger (version 25.05.2018)

I det følgende beskrives, hvordan vi behandler dine personoplysninger, samt hvilke rettigheder du har i henhold til gældende databeskyttelseslove.

Ansvar for databehandling og virksomhedens Data Protection Officer

I overensstemmelse med artikel 4, afsnit 7 i EU's persondataforordning (GDPR) ligger dette ansvar hos:


Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s

Lautrupvang 2B, 2750 Ballerup
Telefon: 72 21 21 21
E-mail:
databeskyttelse(at)konicaminolta.dk


Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, kan du altid kontakte vores Data Protection Officer:


Dr. Frederike Rehker

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen, Tyskland
Telefon: +49 (0)511 7404-0
E-mail: databeskyttelse(at)konicaminolta.dk

Eller vores lokale Data Protection Coordination Manager:


Kristian Øhrstrøm

Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s
Lautrupvang 2B, 2750 Ballerup
Telefon: 72 21 21 21
E-mail: 
databeskyttelse(at)konicaminolta.dk

 

Dine rettigheder


Du har ret til følgende i forhold til dine personoplysninger, som behandles af os:

 • at få adgang til oplysninger om de kategorier af oplysninger, vi behandler, formålet med behandlingen, modtagere eller kategorier af modtagere af dine oplysninger og den planlagte opbevaringsperiode (artikel 15 i GDPR)
 • at korrigere fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger og eventuelle tilhørende ændringer (artikel 16 i GDPR)
 • at slette personoplysninger i overensstemmelse med artikel 17 i GDPR, særligt hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til det tilsigtede formål eller behandles ulovligt, eller hvis du annullerer dit samtykke eller har gjort indsigelser mod behandlingen
 • at begrænse behandlingen af dine oplysninger i overensstemmelse med artikel 18 i GDPR under visse omstændigheder, hvor sletning f.eks. ikke længere er muligt, eller hvis der er usikkerhed om forpligtelsen til at slette
 • at anmode os om at udlevere de personoplysninger, du har videregivet til os, til dig selv eller en tredjepart i et struktureret almindeligt maskinlæsbart format i overensstemmelse med artikel 20 i GDPR
 • at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger med begrundelse om en "legitim interesse" affødt af din særlige situation (artikel 21, afsnit 1 i GDPR)
 • at annullere dit samtykke til enhver tid med fremtidig virkning (artikel 7, afsnit 3 i GDPR), herunder naturligvis også et eventuelt samtykke, du måtte have givet, inden den nye persondataforordning trådte i kraft
 • at indgive en klage over behandlingen af dine oplysninger til den ansvarlige tilsynsmyndighed i overensstemmelse med artikel 77 i GDPR.

 

 

Indsamling af personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside

Hvis du udelukkende bruger vores hjemmeside til at søge efter information, dvs. hvis du ikke registrerer eller på anden måde videregiver oplysninger til os, indsamler vi kun de personoplysninger, som din personlige browser sender til vores server. Disse oplysninger er teknisk nødvendige for at give dig adgang til at se vores hjemmeside. De er også nødvendige for at sikre stabiliteten og sikkerheden på vores hjemmeside. (Retsgrundlaget er artikel 6, afsnit 1, pkt. 1, litra f i GDPR).

 • IP-adresse
 • Dato og tidspunkt for anmodningen
 • Anmodningens oprindelsesland
 • Indholdet, som anmodningen vedrører (en bestemt webside)
 • Adgangsstatus/HTTP-statuskode
 • Hjemmesiden, som anmodningen lanceres fra
 • Browser
 • Operativsystem og grænseflade
 • Browsersoftwaresprog og -version
 • Den overførte datamængde i hvert enkelt tilfælde
 • Tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)

 

 

 

 

Nogle af de tjenester, vi tilbyder på vores hjemmeside, er betinget af, at vi har mulighed for at kontakte dig. Det betyder, at din adgang til at bruge disse tjenester forudsætter, at du videregiver bestemte personoplysninger (kontaktoplysninger) til os. Vi indsamler, bruger og behandler udelukkende disse oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere de respektive tjenester. Hvis du kontakter os via e-mail eller en kontaktformular, gemmer vi de oplysninger, du indtaster (din e-mailadresse og andre oplysninger, du frivilligt videregiver til os, f.eks. navn/telefonnummer), så vi kan behandle din anmodning og besvare de spørgsmål, du måtte have. Vi sletter de oplysninger, vi har gemt om dig, når de ikke længere er påkrævede. Vi begrænser vores behandling i overensstemmelse med lovbestemte opbevaringsforpligtelser. Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med artikel 6, afsnit 1, pkt. 1, litra f i GDPR.


Formålet med behandlingen, retsgrundlag og opbevaringsperiode


Vi anmoder om dit eventuelle samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med artikel 6, afsnit 1, pkt. 1, litra a i GDPR. Hvis behandling af dine personoplysninger er påkrævet for at opfylde en aftale eller forpligtelser, som du har anmodet om forud for indgåelsen af en aftale, er vores behandling juridisk funderet i artikel 6, afsnit 1, pkt. 1, litra b i GDPR. Hvis behandling af dine personoplysninger er påkrævet for at opfylde vores juridiske forpligtelser, sker behandlingen i overensstemmelse med artikel 6, afsnit 1, pkt. 1, litra c i GDPR. Hvis behandling af personoplysninger er nødvendigt for at beskytte en legitim interesse tilhørende vores virksomhed eller en tredjepart, og forudsat at interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i relation til de personoplysninger, der skal beskyttes, ikke tilsidesætter vores legitime interesse, er vores behandling juridisk funderet i artikel 6, afsnit 1, litra f i GDPR.


Medmindre andet er angivet, sletter vi personoplysninger i overensstemmelse med artikel 17 og 18 i GDPR eller begrænser behandlingen af disse. Vi behandler og gemmer kun dine personoplysninger, så længe det er påkrævet for at opfylde kontraktlige og juridiske forpligtelser. Oplysninger, som ikke længere er påkrævede til det tilsigtede formål, slettes regelmæssigt, medmindre midlertidig yderligere behandling er påkrævet til andre juridisk lovlige formål.


For at forebygge risikoen for dårlige betalere gennemfører vi muligvis kreditvurderinger i individuelle sager, inden vi indgår en aftale eller ændrer en eksisterende aftale, hvis vi skal levere tjenester, som først faktureres på en efterfølgende dato. Vi beskytter os selv mod dårlige betalere ved at gennemføre kreditvurderinger. Vi vurderer sandsynligheden for, at kunder opfylder deres kontraktbestemte betalingsforpligtelser, baseret på en score (kreditprofil). Scoren er baseret på en anerkendt matematisk-statistisk metode. Vi gemmer kreditvurderingsoplysninger i 365 dage.


Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, som gemmes i din browser, når du besøger en hjemmeside. Hjemmesider bruger cookies til at sende specifikke oplysninger. De fleste af de cookies, vi bruger, slettes, når browsersessionen afsluttes (såkaldte sessionscookies). Andre cookies forbliver gemt på din enhed og gør det muligt for os at genkende din browser, næste gang du besøger vores hjemmeside (permanente cookies). Klik på dette link for at få mere at vide om, hvilke cookies vi bruger, og hvor længe. Du kan angive cookieindstillinger i den browser, du bruger, og du kan helt afvise brugen af cookies eller afvise alle cookies fra andre parter, såkaldte tredjepartscookies. Dine cookieindstillinger kan dog betyde, at du ikke har adgang til alle funktionerne på vores hjemmeside.

 

 

Modtagere af dine data

Vi hverken sælger eller udlåner generelt brugeroplysninger. Vi overfører udelukkende oplysninger til tredjepart uden for rammerne af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere en relevant tjeneste, du har anmodet om. Vi samarbejder med forskellige samarbejdspartnere om at levere vores tjenester. Disse samarbejdspartnere leverer tjenester til dig på deres eget ansvar/i henhold til din aftale med os. Du kan bestille disse tjenester og give dit samtykke til at inddrage samarbejdspartneren, eller inddragelsen kan være juridisk funderet. Inden for marketing, salg, it, logistik og HR samarbejder vi også med databehandlere i overensstemmelse med artikel 28 i GDPR. Disse databehandlere er nøje udvalgt af os. Ansvaret for beskyttelse af din oplysninger ligger stadig hos os, selvom behandlingen varetages af en databehandler. I andre tilfælde videregiver vi oplysninger til offentlige myndigheder på anmodning. Dette forudsætter dog, at vi er juridisk forpligtede til at gøre det, f.eks. hvis der foreligger en retskendelse.


Hvor behandles mine oplysninger?

Vores behandling af dine oplysninger finder altid sted i Tyskland eller andre europæiske lande (EU/EØS). Såfremt dine data i meget begrænsede særlige tilfælde undtagelsesvist behandles i lande uden for EU (i såkaldte tredjelande), sker behandlingen kun, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke, hvis den er lovlig, eller hvis den er nødvendig, for at vi kan levere vores tjeneste til dig. Såfremt vi behandler data i tredjelande i disse særlige tilfælde, er behandlingen underlagt specifikke foranstaltninger (dvs. på baggrund af en fyldestgørende beslutning fra EU-Kommissionen eller relevante garantier i overensstemmelse med artikel 44 og efterfølgende artikler i GDPR).

 

 

Reklame/sporing


Webanalyser


Brug af Google Analytics


Denne hjemmeside anvender Google Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics anvender såkaldte cookies eller tekstfiler gemt på din computer, som gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. De oplysninger, den enkelte cookie indsamler om din brug af hjemmesiden, overføres typisk til en Google-server i USA og gemmes der. Såfremt IP-anonymisering er aktiveret for denne hjemmeside, afkorter Google dog først din IP-adresse i EU's medlemsstater og andre lande, som er en del af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den fulde IP-adresse overføres kun undtagelsesvist til en Google-server i USA og afkortes her. Google anvender oplysningerne på vegne af operatøren af denne hjemmeside til at evaluere din brug af hjemmesiden, til at udarbejde rapporter om aktiviteter på hjemmesiden og til at varetage andre ydelser i relation til brugen af hjemmesiden og internetbrug for operatøren af hjemmesiden. Den IP-adresse, som din browser overfører til Google Analytics, konsolideres ikke med andre data fra Google. Du kan forhindre, at der gemmes cookies i din browser, ved at tilpasse dine browserindstillinger. Bemærk dog, at dette kan bevirke, at du ikke har adgang til alle funktionerne på denne hjemmeside. Du kan også forhindre, at de data, som en cookie indsamler om din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse), overføres til og behandles af Google, ved at downloade og installere en særlig browser-plugin via følgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en )


Denne hjemmeside bruger Google Analytics med funktionen "AnonymizeIP()". IP-adresser afkortes før yderligere behandling, så de ikke kan knyttes til en bestemt person. Hvis der indgår personoplysninger i de oplysninger, der indsamles om dig, udelades de direkte og slettes med det samme.


Vi bruger Google Analytics til at analysere brugen af vores hjemmeside og forbedre den løbende. Vi bruger de indsamlede statistikoplysninger til at forbedre vores produkt og gøre det mere brugervenligt. Hvis der undtagelsesvist overføres personoplysninger til USA, er Google underlagt EU-US Privacy Shield-principperne (se https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Oplysninger om tredjepartsudbydere: Google Dublin, Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland


Yderligere oplysninger om vilkår og betingelser for brug og beskyttelse af personlige oplysninger findes på http://www.google.com/analytics/terms/us.html og https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en 


Retsgrundlaget for brugen af Google Analytics er artikel 6, afsnit 1, pkt. 1, litra f i GDPR.


Brug af Google Adwords og remarketing


Vi bruger Google Adwords-tjenester til at vise annoncer for vores attraktive produkter på eksterne hjemmesider ved hjælp af reklamemedier (såkaldte Google Adwords). Disse reklamemedier leveres via såkaldte annonceservere. Annonceservercookies bruges i processen til at muliggøre evaluering af performanceparametre (f.eks. annoncevisninger, klik eller konverteringer). Det gør det muligt for os at vurdere effektiviteten af vores annoncering. Hvis du besøger vores hjemmeside via en Google-annonce, gemmer Google Adwords en cookie på din enhed. Denne cookie gemmer analyseværdier (entydigt cookie-id, antal annoncevisninger pr. placering (frekvens), seneste visning, oplysninger om framelding (etiket om, at brugeren ikke længere ønsker at modtage reklamer). Cookies, der gemmes af Google Adwords, udløber normalt efter 30 dage. De er ikke beregnet til at identificere dig personligt, men til at gøre det muligt for Google Adwords at genkende din browser. Hvis du besøger bestemte sider på en hjemmeside tilhørende en Adwords-kunde, identificerer Google og kunden, at du er blevet videresendt til kundens hjemmeside ved at klikke på en annonce. Vi får som Adwords-kunde en statistisk evaluering fra Google. Vi kan bruge denne evaluering til at måle effektiviteten af vores annoncering. Vi modtager ikke yderligere oplysninger, og vi kan ikke bruge oplysningerne til at identificere dig. Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er artikel 6, afsnit 1, pkt. 1, litra a og f i GDPR.


Hjemmesiden bruger også remarketing. Remarketing muliggør annoncering baseret på specifikke interesser på hele Google Displaynetværket på baggrund af tidligere viste hjemmesider. Cookies bruges til at indsamle remarketing-data. Vi og tredjepartsleverandører, herunder Google, anvender egne cookies (f.eks. Google Analytics-cookies) sammen med cookies fra tredjepart (f.eks. dobbeltklik-cookies) til at vise, optimere og indsætte annoncer baseret på en brugers tidligere besøg på vores hjemmeside. Google bruger de gemte cookies til at indsamle og vurdere din brugeradfærd på forskellige hjemmesider. Der vises derfor muligvis annoncer fra Konica Minolta fra Google eller tredjepartsleverandører, også på andre hjemmesider. Google konsoliderer efter eget udsagn ikke de data, der indsamles her, med eventuelle personoplysninger, som Google gemmer om dig. Google gør specifikt opmærksom på sin brug af pseudonymisering. Hvis du ikke ønsker at få vist annoncer, som er skræddersyede til dine interesser, kan du deaktivere cookies i din browser eller underrette Google herom via følgende link https://www.google.com/settings/ads/onweb/ 


Yderligere oplysninger om Googles beskyttelse af personlige oplysninger findes her: https://policies.google.com/privacy?hl=en og https://services.google.com/sitestats/en.html 


Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er artikel 6, afsnit 1, pkt. 1, litra a og f i GDPR.

Nyhedsbrev

Konica Minolta tilbyder kunder og interesserede brugere et nyhedsbrev. Du skal blot angive din e-mailadresse for at abonnere på nyhedsbrevet. Du bestemmer selv, om du vil udfylde de markerede felter, og oplysningerne bruges til at adressere dig personligt. Tilmelding til nyhedsbrevet sker ved hjælp af en tilmelding med bekræftelse. Når du tilmelder dig, sender vi en e-mail til den e-mailadresse, du har angivet, hvor du bliver bedt om at bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding ved at klikke på linket i e-mailen, deaktiveres det fremsendte link, og dine data slettes. Hvis du vælger at abonnere på nyhedsbrevet, får du adgang til følgende oplysninger:

 • Nyheder og oplysninger om Konica Minoltas produktportefølje
 • Eksklusive invitationer til arrangementer, messer og webinarer
 • Adgang til kundeudsagn og succeshistorier
 • Markedstendenser i form af markedsundersøgelser og hvidbøger
 • Mulighed for at deltage i kundetilfredshedsundersøgelser

 

Som en del af tilmeldingsprocessen gemmer vi de IP-adresser, du bruger, samt datoerne for din tilmelding og bekræftelse af din tilmelding. Hvis du giver os tilladelse til det, evaluerer vi din brugeradfærd i forhold til vores hjemmesider og vores nyhedsbrev og knytter den sammen med din e-mailadresse/brugerprofil i vores database. Vi gemmer også oplysninger om, hvilken browser du bruger, dine operativsystemindstillinger og den internetforbindelse, du brugte til at besøge vores hjemmeside. Det nyhedsbrev, vi sender til dig, har en tilknyttet bekræftelse på, at du har modtaget og læst nyhedsbrevet, samt oplysninger om, hvilke links du har klikket på i nyhedsbrevet. Vi gemmer også oplysninger om, hvilke områder du har besøgt på vores hjemmeside og i vores apps. Personlige brugerprofiler gør det muligt for os at målrette vores annoncer efter dine interesser og optimere produkterne på vores hjemmeside til dig.


Vores nyhedsbrev indeholder oplysninger og nyheder om Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s og andre associerede koncernselskaber (Konica Minolta Business Solutions Europa GmbH, Konica Minolta IT Solutions GmbH, Mobotix AG og Konica Minolta Sensing Europe B.V.).


Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet. Du kan også sende en e-mail til online(at)konicaminolta.de eller bruge kontaktoplysningerne i bemærkningen om afmelding på hjemmesiden.


Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med artikel 6, afsnit 1, pkt. 1, litra a i GDPR.

 

Brug af Markomi

Vi bruger Markomi til tilmelding til nyhedsbrevet og til at sende oplysninger til dig. Markomi indsamler statistikoplysninger om brugen af vores hjemmeside, så vi kan optimere den løbende, og håndterer markedsføring via forskellige kanaler og pr. e-mail. Behandlingen er delvist automatiseret med henblik på at kortlægge specifikke kommunikationsprocesser. Markomi bruger cookies (tekstfiler, som gemmes på din computer – se ovenfor) til at spore og analysere hjemmesidebrugen og vise oplysninger baseret på brugerens interesser. De oplysninger, som disse cookies indsamler, sendes til og gemmes på en server i EU/EØS. Du kan forhindre, at der gemmes cookies på din computer, ved at tilpasse indstillingerne i din browser. De indstillinger, du foretager, kan dog bevirke, at du ikke har adgang til alle funktionerne på vores hjemmeside.


Retsgrundlaget for brugen af Markomi er artikel 6, afsnit 1, pkt. 1, litra f i GDPR.

 

Webshop

Konica Minolta tilbyder kunder og interesserede at benytte en webshop. For at benytte webshoppen skal man registrer sig som bruger med virksomhedens kontaktoplysninger og navn på kontaktperson.  Når du registrer dig som bruger, sender vi en e-mail til den e-mailadresse, du har angivet, hvor du bliver bedt om at kontrollere om oplysningerne er korrekt. Herefter vil du modtaget en adgang til webshoppen.

Virksomheder som ønsker kredit vil blive vurderet individuelt på baggrund af tilgængelige oplysninger i CVR, og vil snarest blive kontaktet vedr. oprettelse af konto.

Som en del af tilmeldingsprocessen gemmer vi de IP-adresser, du bruger, samt datoerne for din tilmelding. Hvis du giver os tilladelse til det, evaluerer vi din brugeradfærd i forhold til vores hjemmesider og vores nyhedsbrev og knytter den sammen med din e-mailadresse/brugerprofil i vores database. Vi gemmer også oplysninger om, hvilken browser du bruger, dine operativsystemindstillinger og den internetforbindelse, du brugte til at besøge vores hjemmeside. Vi gemmer også oplysninger om, hvilke områder du har besøgt på vores hjemmeside og i vores apps.  

Du kan til enhver tid afmelde webshoppen ved at sende en e-mail til infodk(at)konicaminolta.dk eller bruge kontaktoplysningerne i bemærkningen om afmelding på hjemmesiden.

Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med artikel 6, afsnit 1, pkt. 1, litra a i GDPR.

 

YouTube

Vores hjemmesider indeholder YouTube-videoer. De er tilgængelige på http://www.Youtube.com men kan også afspilles direkte på vores hjemmeside. Vi har aktiveret avanceret databeskyttelse for de videoer, vi bruger på vores hjemmeside. Det betyder, at hvis du ikke afspiller videoer, overføres der ikke nogen oplysninger om dig til YouTube. Hvis du afspiller videoer, sendes oplysningerne derimod til YouTube. YouTube modtager i første omgang oplysninger om, at du har besøgt den tilhørende side på vores hjemmeside. Der overføres muligvis også andre oplysninger, som vi ikke har noget kendskab til, til YouTube. Vi har ingen indflydelse på en sådan eventuel dataoverførsel. Hvis du logger på YouTube, knyttes de overførte data direkte til din konto. Hvis du ønsker at undgå dette, skal du logge af YouTube, før du afspille videoer på vores hjemmesider. YouTube gemmer dine oplysninger i en brugerprofil og bruger dem til annoncering og markedsundersøgelser og/eller til at skræddersy hjemmesiden til brugerens behov. Denne form for evaluering anvendes navnlig i forbindelse med målrettet annoncering (også mod brugere, der ikke er logget på). YouTube giver dig mulighed for at afvise, at der oprettes en brugerprofil direkte på YouTube.


Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger på YouTube indeholder flere oplysninger om formålet med og omfanget af de oplysninger, der indsamles og behandles, samt oplysninger om dine rettigheder og mulighed for at beskytte dine personlige oplysninger ved hjælp af særlige indstillinger: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler også dine personoplysninger i USA og overholder EU-US Privacy Shield-principperne https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.

Retsgrundlaget for vores medtagelse af YouTube-videoer er artikel 6, afsnit 1, pkt. 1, litra f i GDPR.

Konica Minolta har udarbejdet følgende globale standardpolitik for sin egen adfærd: https://www.konicaminolta.dk/dk/business-solutions/virksomhed/generel-information/global-beskyttelse-af-persondata.html