Ressourcebeskyttelse og affaldsreduktion

 

Genbrugs- og returneringsprogrammer for Konica Minolta-forbrugsvarer i Europa

 

Clean Planet-programmet er vores service til indsamling og genbrug i høj kvalitet af forbrugsvarer til bizhub-, AccurioPrint- og AccurioPress-serierne.

Clean Planet-programmet afspejler Konica Minoltas uforbeholdne engagement i bæredygtighed, FN's mål for bæredygtig udvikling og bevidstheden om behovet for at bevare jordens naturressourcer – og samtidig gøre det muligt for dig at overholde et stramt budget. Dette bæredygtighedsprogram er udviklet til at sikre, at Konica Minolta-forbrugsvarer, såsom tonerpatroner og flasker, fotoledertromler og andre dele, bortskaffes ved hjælp af miljøvenlige processer. For at læse mere om programmet, priserne samt melde sig til, så klik på nedenstående link.

Clean Planet.

 

Eco Calculator


Eco Calculator fra Konica Minolta er et webbaseret værktøj, der måler præcist, hvor meget papir, der bruges på et kontor. På denne måde kan kunden evaluere, hvilke miljømæssige besparelser det er muligt at opnå med deres printere og dermed mindske miljøbelastningen ved at skifte til Konica Minolta. 

Få flere oplysninger om vores Eco Calculator.
 

Funktioner

Konica Minolta-enheder kan programmeres på måder, som vist nedenfor for at sikre, at de bruger ressourcer med omtanke. Kunderne kan også nyde godt af systemindstillinger, der er designet til yderligere at reducere deres miljømæssige påvirkning. 
  1. Dupleks: Dobbeltsidet print og kopi
  2. N-up: Placering af et udvalgt antal sider på ét ark
  3. Kombinerede print- og kopiopgaver. Ved at kombinere print- og kopiopgaver kan energi- og papirforbruget reduceres
  4. Vis udskrift: Nøjagtig eksempelvisning på pc-skærmen med XPS Print Preview Driver for at undgå trykfejl
  5. Prøveudskrivning: Producerer en enkelt testside eller et sæt af sider for at kontrollere for fejl før udskrivning eller kopiering af hele opgaven
  6. Fjernelse af blank side: Forhindrer at blanke sider udskrives
  7. Overlejringsfunktion: Muliggør udskrivning af brevpapir. Hvis der foretages ændringer, opdateres den gemte fil hurtigt og let, så store mængder fortrykt brevpapir undgås
  8. Offentlig boks: Opbevarer offentlige dokumenter, der ofte skal opdateres, hvilket giver nem adgang og redigering inden store kvantiteter trykkes
  9. Personlig boks/Følg mig-print: Med indsamling af print- og kopiopgaver i den personlige boks undgår du, at opgaver, der ikke opsamles, printes. Med Følg mig-print undgår du også hyppige genopvarmningscyklusser
  10. Bruger- og omkostningsadministration Central software, der beregner udskrivningsomkostningerne og giver brugere besked om omkostningerne ved en bestemt printopgave med et pop up-vindue. Dette kan øge brugerens bevidsthed om omkostningerne ved udskrivning og forhindre skødesløs eller ikke-bæredygtig adfærd i forhold til udskrivning.

 

Teknologi

 

Anvendelse af genbrugsmaterialer i produkter

Op til 88 % af ydersiderne på vores kontormaskiner indeholder genbrugsmaterialer (PET-flasker). Op til 40 % af vores tonerflasker er fremstillet af genanvendte mælkeflasker. Konica Minolta arbejder mod at anvende genbrugsmaterialer i hele deres globale tonerproduktion fra de nuværende 25 % til 100 % i fremtiden.


Miljøvenligt papirgenbrug

Ved genbrug af papir er det vigtigt, at toner nemt kan fjernes fra papiret. Den tyske forening INGEDE e.V., som arbejder over hele Europa, har certificeret, at HD-toneren fra Simitri®, der anvendes i Konica Minoltas produktionsprintersystemer, har en meget høj afsværtningsgrad. Det sikrer, at trykkere og andre, der arbejder med print, kan være sikre på, at de ikke printer på bekostning af miljøet, og samtidig drager de fordel af de fremragende afsværtningsegenskaber. På den måde kan de være med til lukke papirkredsløbet og genbruge samt bidrage til at mindske vandforurening. 

 

Engagement

 

Biodiversitet

Spørgsmålet om biodiversitet er behandlet under Green Factory-certificeringssystemet. Medarbejdere fra Konica Minolta Business Solutions France S.A.S. iværksatte et testprojekt, hvor de opsatte seks bistader på taget af deres kontorbygning. Overskuddet fra salget af honningen doneres til velgørenhedsprojekter, mens bierne på en naturlig måde bidrager til at bevare biodiversiteten.
 

Le Marathon Vert

Konica Minolta Business Solutions France S.A.S. har siden løbet blev grundlagt i 2011 været hovedsponsor af "Marathon Vert” (det grønne maraton), der bidrager til genskovning i Etiopien. I 2016 blev der takket være løbet plantet mere end 115.000 træer i Etiopien.

 

Corporate Social Responsibility - vores sociale ansvar

CSR.jpg
 

Energieffektivitet og klimabeskyttelse

Klima.jpg

Mangfoldighed og medarbejderkomfort

Mangfoldighed.jpg

Kontakt os

Kontakt os

Teknologi

 

Anvendelse af genbrugsmaterialer i produkter

Op til 88 % af ydersiderne på vores kontormaskiner indeholder genbrugsmaterialer (PET-flasker). Op til 40 % af vores tonerflasker er fremstillet af genanvendte mælkeflasker. Konica Minolta arbejder mod at anvende genbrugsmaterialer i hele deres globale tonerproduktion fra de nuværende 25 % til 100 % i fremtiden.


Miljøvenligt papirgenbrug

Ved genbrug af papir er det vigtigt, at toner nemt kan fjernes fra papiret. Den tyske forening INGEDE e.V., som arbejder over hele Europa, har certificeret, at HD-toneren fra Simitri®, der anvendes i Konica Minoltas produktionsprintersystemer, har en meget høj afsværtningsgrad. Det sikrer, at trykkere og andre, der arbejder med print, kan være sikre på, at de ikke printer på bekostning af miljøet, og samtidig drager de fordel af de fremragende afsværtningsegenskaber. På den måde kan de være med til lukke papirkredsløbet og genbruge samt bidrage til at mindske vandforurening. 

 

Engagement

 

Biodiversitet

Spørgsmålet om biodiversitet er behandlet under Green Factory-certificeringssystemet. Medarbejdere fra Konica Minolta Business Solutions France S.A.S. iværksatte et testprojekt, hvor de opsatte seks bistader på taget af deres kontorbygning. Overskuddet fra salget af honningen doneres til velgørenhedsprojekter, mens bierne på en naturlig måde bidrager til at bevare biodiversiteten.
 

Le Marathon Vert

Konica Minolta Business Solutions France S.A.S. har siden løbet blev grundlagt i 2011 været hovedsponsor af "Marathon Vert” (det grønne maraton), der bidrager til genskovning i Etiopien. I 2016 blev der takket være løbet plantet mere end 115.000 træer i Etiopien.