Fortrolighedspolitik (version 14.11.2019)


Følgende oplysninger indeholder detaljer om, hvordan vi behandler dine personoplysninger samt om dine rettigheder under databeskyttelsesloven.
 

1. Ansvar for databehandling og virksomhedens databeskyttelsesrådgiver


i overensstemmelse med artikel 4, stykke 7 i EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) ligger ansvaret hos:
 

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefon: 0800-6466582
E-mail: info(at)konicaminolta.de

(Se vores kolofon nedenfor)
 

Hvis du har spørgsmål vedrørende databeskyttelse, er du når som helst velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:
 

Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefon: +49 (0)511 7404-0
E-mail: dataprotection(at)konicaminolta.eu
 

2. Dine rettigheder


Du har følgende rettigheder hvad angår dine personoplysninger, der behandles af os:
 

 • adgang til oplysninger om kategorier af behandlede data, behandlingsformål, modtagere eller kategorier af modtagere af dine oplysninger og det planlagte tidsrum (artikel 15 i GDPR)
 • berigtigelse af urigtige eller ufuldstændige oplysninger og/eller ændring deraf (artikel 16 i GDPR)
 • sletning af oplysninger i overensstemmelse med artikel 17 i GDPR, navnligt hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til formålet eller er behandlet ulovligt, eller hvis du tilbagekalder dit samtykke eller har gjort indsigelse mod behandlingen
 • begrænsning af databehandling i overensstemmelse med artikel 18 i GDPR i visse situationer, hvis f.eks. sletning ikke længere er mulig, eller kravet om sletning udgør et problem
 • i overensstemmelse med artikel 20 i GDPR om dataportabilitet at få os til at give dig eller en tredjepart de personoplysninger, du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
 • ret til, af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod databehandling på grund af en legitim interesse (artikel 21, stk. 1 i GDPR)
 • tilbagekaldelse af dit samtykke på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden (artikel 7, stk. 3 i GDPR), det samme gælder naturligvis også for tilbagekaldelse af samtykke, du har givet os, før GDPR trådte i kraft
 • ret til i overensstemmelse med artikel 77 i GDPR at indgive klage over behandling af oplysninger hos den ansvarlige tilsynsmyndighed
 

3. Indsamling af personoplysninger, når du besøger vores website


Hvis du kun bruger vores website til oplysningsformål, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden vis giver os oplysninger, indsamler vi kun personoplysninger, som din personlige browser sender til vores server. Disse oplysninger er nødvendige ud fra et teknisk synspunkt, så du kan se vores website. De er også nødvendige for at sikre stabiliteten og sikkerheden på vores website. (Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, sætning 1, bogstav f i GDPR).
 

 • IP-adresse
 • Dato og tidspunkt for anmodningen
 • Oprindelsesland for anmodningen
 • Anmodet indhold (specifik webside)
 • Adgangsstatus/http-statuskode
 • Website, hvorfra anmodningen indledes
 • Browser
 • Operativsystem og grænseflade
 • Browsersoftwaresprog og -version
 • Datamængde sendt i hvert tilfælde
 • Tidsforskel til Greenwich Mean Time (GMT)

Nogle af de services, der tilbydes på vores websites, kan kun udføres, hvis vi kan kontakte dig. Det betyder, at du kun kan benytte dig af disse services, hvis du giver os specifikke personoplysninger (kontaktoplysninger). Vi indsamler, bruger og behandler kun disse oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af de pågældende services. Hvis du kontakter os via e-mail eller kontaktformular, gemmer vi de indtastede oplysninger (din e-mailadresse og andre oplysninger, som du videregiver til os af egen fri vilje, såsom dit navn/telefonnummer), så vi kan behandle din anmodning og besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have. Vi sletter de oplysninger, vi har gemt om dig, når de ikke længere er nødvendige. Vi begrænser behandlingen i tilfælde af lovpligtige forpligtelser i forbindelse med opbevaring. Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1, bogstav f i GDPR.

 

4. Formål med behandling, lovgrundlag og opbevaringsperiode


Hvis vi beder om samtykke til at behandle dine personoplysninger, gør vi det i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1, bogstav a i GDPR. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde en kontakt eller prækontraktuelle foranstaltninger foranlediget af din anmodning, er vores behandling retligt baseret på artikel 6, stk. 1, sætning 1, bogstav b i GDPR. I tilfælde, hvor behandlingen af personoplysninger er påkrævet for at opfylde vores juridiske forpligtelser, er behandlingen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1, bogstav c i GDPR. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjepart kan beskytte en legitim interesse, og den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, tjener artikel 6, artikel 1, bogstav f i GDPR som retsgrundlag for denne behandling.
 

Medmindre andet er angivet, sletter vi personoplysninger i overensstemmelse med artikel 17 og 18 i GDPR eller begrænser behandlingen af dem. Vi behandler og gemmer kun dine personoplysninger, så længe de er nødvendige for at opfylde vores kontraktmæssige og juridiske forpligtelser. Oplysninger, der ikke længere er nødvendige til de formål, slettes regelmæssigt, med mindre midlertidig og yderligere behandling er nødvendig, hvilket kan forekomme som følge af andre juridisk lovlige formål. I overensstemmelse med dokumentations- og opbevaringsforpligtelser i Tyskland gemmes de nødvendige dokumenter i seks år i overensstemmelse med artikel 257, stk. 1 i den tyske handelslov (HGB) og ti år i overensstemmelse med artikel 147, stk. 1 i den tyske finanslov (AO).
 

For at undgå betalingsmisligholdelse kan vi foretage kreditvurderinger i enkeltsager inden kontraktindgåelse og som en del af relevante kontraktændringer, hvis vi skal yde services, der faktureres på en senere dato. Vi beskytter os mod betalingsmisligholdelse ved ovennævnte udførelse af kreditvurderinger. Baseret på bedømmelse (profilering) vurderer vi, i hvilken udstrækning kunderne kan opfylde deres kontraktmæssige forpligtelser. Bedømmelserne hjælper os med træffe en beslutning. Bedømmelsen er baseret på en anerkendt matematisk-statistisk metode. Vi gemmer resultaterne af kreditvurderingen i 365 dage.
 

Vi bruger cookies på vores website. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din harddisk, og som oprettes, når du bruger browseren til at besøge et website. De bruges til at sende bestemte oplysninger. De fleste af de cookies vi bruger slettes, når browsersessionen afsluttes (såkaldte sessionscookies). Andre cookies forbliver på din enhed og giver os mulighed for at genkende din browser ved dit næste besøg (permanente cookies). Klik på dette link for at få flere oplysninger om de cookies, vi anvender, og deres respektive brugstid. Du kan angive dine indstillinger for cookies i den browser, du bruger, og afvise brugen af cookies eller begrænse din afvisning af cookies fra andre parter, såkaldte tredjepartscookies. Men dine cookieindstillinger kan medføre, at du ikke kan bruge alle funktionerne på vores website.

 

5. Modtagerne af dine oplysninger


Generelt sælger eller låner vi ikke brugeroplysninger. Vi overfører kun oplysninger til tredjepart uden for rammerne af denne fortrolighedspolitik, hvis det er nødvendigt for udførelsen af den pågældende service, som du har anmodet om. Vi arbejder med samarbejdspartnere for at kunne leveres vores services. Sidstnævnte udfører services for dig på deres eget ansvar/i forhold til din kontrakt med os. Du kan bestille disse services og give samtykke til samarbejdspartneren, og samtykket kan også være baseret på juridisk tilladelse. Inden for marketing, salg, IT, logistik og HR samarbejder vi også med virksomheder i overensstemmelse med artikel 28 i GDPR. Disse databehandlere er nøje udvalgt af os. Vi påtager os fortsat ansvaret for beskyttelsen af dine oplysninger, hvis en databehandler behandler dem. I andre tilfælde sender vi oplysninger til myndighederne på deres anmodning. Men dette sker kun, hvis der foreligger en retlig forpligtelse, f.eks. en retskendelse.

 

6. Hvor behandles mine oplysninger?


Vi behandler altid dine oplysninger i Danmark og andre europæiske lande (EU/EØS). Hvis dine oplysninger i meget begrænsede særtilfælde behandles i lande uden for EU (i såkaldte tredjelande), sker dette kun, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke, hvis det er lovmæssigt fastsat, eller hvis det er nødvendigt for os for at kunne udføre en service for dig. For så vidt vi i begrænsede særtilfælde behandler oplysninger i tredjelande, gøres dette på baggrund af særlige foranstaltninger (dvs. på baggrund af en beslutning om et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau eller passende garantier truffet af Kommissionen, artikel 44 ff. i GDPR).

 

7. Målrettet annoncering


7.1. Webanalyse:
 

a) Brug af Google Analytics

Dette website anvender Google Analytics, en webanalyseservice fra Google Inc. (“Google”). Google Analytics anvender såkaldte cookies eller tekstfiler, der gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af websitet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette website, sendes normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Aktiveres en IP-anonymisering imidlertid på dette website, trunkerer Google først din IP-adresse, hvis den stammer fra EU's medlemsstater og andre lande, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde sendes den komplette IP-adresse til en Google-server i USA og trunkeres der. På vegne af operatøren af websitet bruger Google disse oplysninger til at evaluere din brug af websitet, udarbejde rapporter om websiteaktiviteter og udføre andre opgaver relateret til websitet og tjenester relateret til internetbrug til websitets operatør. IP-adressen, der sendes af browseren som en del af Google Analytics, knyttes ikke til andre data fra Google. Du kan forhindre, at cookies gemmes, ved at indstille dine præferencer i din browsersoftware, men bemærk, at i sådanne tilfælde kan du ikke gøre fuld brug af alle funktionerne på dette website. Du kan også forhindre overførsel af data, der genereres af cookies om din anvendelse af websitet (herunder din IP-adresse), til Google og deres behandling af oplysninger ved at downloade og installere det browsertilføjelsesprogram, der fås via følgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Dette website anvender Google Analytics med funktionen “AnonymizeIP()”. IP-adresser trunkeres til yderligere behandling, hvormed enhver forbindelse til en bestemt person forhindres. Hvis en personlig reference er medtaget i de oplysninger, der indsamles om dig, vil den derfor ikke blive medtaget, og personoplysningerne slettes med det samme.
 

Vi bruger Google Analytics til at analysere brugen af vores website og forbedre det med jævne mellemrum. Statistikkerne giver os mulighed for at forbedre vores produkt og gøre det mere attraktivt for dig som bruger. I de særlige tilfælde, hvor personoplysninger overføres til USA, gør Google dette i henhold til EU-US Privacy Shield (se https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 

Oplysninger om tredjepartsudbyder: Google Dublin, Google Ireland ltd., Gordon House Barrow Street Dublin 4, Irland
 

Få yderligere oplysninger om vilkår og betingelser for brug og fortrolighedspolitik på www.google.com/analytics/terms/us.html og support.google.com/analytics/answer/6004245
 

Retsgrundlaget for anvendelse af Google Analytics er artikel 6, stk. 1, sætning 1, bogstav f i GDPR.

 

b) Brugen af Google Adwords og remarketing

Vi bruger Google Adwords’ services til at henlede opmærksomheden på vores attraktive produkter på eksterne websites ved hjælp af annoncehjælpemidler (såkaldte Google Adwords). Disse annoncemedier leveres via såkaldte annonceservere. Annonceservercookies bruges i processen til at evaluere performanceparametre (f.eks. annoncevisninger, klik eller konverteringer). Det giver os mulighed for at undersøge, i hvilket omfang de enkelte annoncemetoder er vellykkede. Hvis du går ind på vores website via en Google-annonce, gemmer Google Adwords en cookie på din enhed. Denne cookie gemmer analyseværdier (unikt cookie-id, antal annoncevisninger pr. placering (frekvens), sidste visning, fravalgsoplysninger (markør, om at brugeren ikke længere ønsker at modtage annoncer). Cookies fra Google Adwords udløber normalt efter 30 dage. De er ikke beregnet til at identificere dig personligt, men giver Google Adwords mulighed for at genkende din internetbrowser. Hvis du besøger bestemte sider på websites hos en Adwords-kunde, kan Google og kunden se, at du er blevet videresendt til det ved at klikke på en annonce på kundens website. Da vi bruger Adwords, giver Google os statistiske evalueringer. På baggrund af disse evalueringer kan vi måle effektiviteten af vores annoncer. Vi får ingen yderligere oplysninger, og vi kan ikke identificere dig ud fra de oplysninger. Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er artikel 6, stk. 1, sætning 1, bogstav a og f i GDPR.
 

Websitet anvender også remarketing. Remarketing giver mulighed for at lave specifikke interessebaserede annoncer på tværs af Google Display Network baseret på allerede tilgængelige websites. Cookies bruges til at indsamle remarketingoplysninger. Vi og tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger førstepartscookies (f.eks. Google Analytics-cookies) i kombination med tredjepartscookies (f.eks. dobbelt klik-cookies) for at orientere, optimere og indsætte annoncer baseret på en brugers tidligere besøg på vores website. Ved hjælp af gemte cookies indsamler og analyserer Google din brugeradfærd, når du besøger forskellige websites. Konica Minoltas annoncer kan derfor blive vist af Google eller tredjepartsudbydere, også på andre websites. Efter eget udsagn samler Google ikke de indsamlede data med personlige oplysninger om dig, som kan være gemt af Google. Google henleder især opmærksomheden på deres brug af pseudonymisering. Hvis du ikke vil have annoncer, der er skræddersyet til dine interesser, kan du deaktivere cookies i din browser eller underrette Google om dette via følgende link https://adssettings.google.com
 

Få flere oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger hos Google på: policies.google.com/privacy og services.google.com/sitestats/en.html.
 

Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er artikel 6, stk. 1, sætning 1, bogstav a og f i GDPR.


c) Adobe Analytics (Omniture)

Dette website bruger Adobe Analytics-webanalyseservice (Omniture) til at analysere brugen af vores website og med jævne mellemrum forbedre den. Statistikkerne giver os mulighed for at forbedre vores produkt og gøre det mere attraktivt for dig som bruger. I de særlige tilfælde, hvor personoplysninger overføres til USA, gør Adobe dette i henhold til EU-US Privacy Shield (se https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 

Cookies gemmes på din computer til denne analyse. De oplysninger, der indsamles på denne måde, gemmes på servere, også i USA. Hvis du forhindrer lagringen af cookies, skal du være opmærksom på, at du muligvis ikke vil kunne få det fulde udbytte af dette website. Du kan forhindre, at cookies bliver gemt, via dine browserindstillinger eller ved hjælp af frameldingsknappen “Opt-out” på www.adobe.com/dk/privacy/opt-out.html.
 

Dette website benytter Adobe Analytics (Omniture) med “Before geo lookup”-indstillingerne: replace visitor’s last IP octet with “0” and “Obfuscate IP-Removed”: Dette fjerner den sidste oktet i din IP-adresse og erstatter den med et generisk IP-adresse, som ikke kan spores. Enhver forbindelse til enkeltpersoner er således udelukket.
 

Oplysninger om tredjepartsudbyder: Adobe Systems Software Ireland Limited, Irland, 4-6, Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland. Få flere oplysninger om beskyttelse af personoplysninger fra tredjepartsudbyderen på: www.adobe.com/dk/privacy/policy.html.
 

Retsgrundlaget for brug af Adobe Analytics (Omniture) er artikel 6, stk. 1, sætning 1, bogstav f i GDPR.

 

d) Facebook Pixel

Vi benytter os af det sociale netværk Facebook Inc. (Facebook) og anbringer en Facebook-pixel på vores Facebook-side. Det er en markedsføringstjeneste, der leveres af Facebook Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Det indebærer, at en cookie gemmes på din computer. Det giver os mulighed vise visse besøgende, som også bruger Facebook, personlig og interessebaseret annoncering på Facebook. Facebook-pixelen gør det også muligt at registrere brugernes adfærd, når de klikker på en Facebook-annonce. Ved hjælp af Facebook-pixelen kan vi registrere, hvordan vores markedsføringsmetoder på Facebook bruges, og optimere dem, hvor det er relevant.

De oplysninger, der indsamles ved hjælp af pixelen kan også blive aggregeret af Facebook Ireland Limited, og de aggregerede oplysninger kan bruges af Facebook Ireland Limited til deres egne annonceformål eller til tredjeparters annonceformål. På denne måde kan Facebook Ireland Limited udlede dine specifikke interesser, f.eks. fra din surfing-adfærd på dette website og derefter bruge disse oplysninger til at annoncere for tredjepartsprodukter og -services. Facebook Ireland Limited kan også knytte de oplysninger, der indsamles ved hjælp af pixelen, til andre oplysninger, der er blevet indsamlet af Facebook Ireland Limited om dig via andre websites og/eller i forbindelse med brugen af Facebooks sociale netværk, hvorved Facebook Ireland Limited lagrer en profil om dig. Denne profil kan bruges til annonceformål. Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse hos Facebook Ireland Limited her: https://www.facebook.com/policy.php

Du kan gøre indsigelse imod Facebooks analyse af din brugeradfærd og imod, at de viser dig anbefalinger baseret på dine interesser ("Fravalg"). Du kan gøre dette ved at følge linket:

Retsgrundlaget for brug af Facebook-pixelen er artikel 6(1f) i GDPR, den legitime interesse er det kravbaserede design og statistisk analyse af websitet.
 

e) LinkedIn-konverteringssporing

Dette website bruger analyser og konverteringssporingsteknologi fra LinkedIn-platformen (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA). Det gøres ved, at der gemmes en cookie i din browser, hvilket giver LinkedIn mulighed for at genkende dig, hvis du besøger et website. LinkedIn bruger disse oplysninger til at udarbejde anonyme rapporter til os om annonceaktiviteter samt om, hvordan du interagerer med vores website. Denne teknologi fra LinkedIn sikrer, at du vises mere relevante annoncer baseret på dine interesser. Derudover sender LinkedIn os aggregerede, anonyme rapporter om annonceaktiviteter samt oplysninger om, hvordan du interagerer med vores website.

Du kan gøre indsigelse mod LinkedIns analyse af din brugeradfærd og imod, at de viser dig anbefalinger baseret på dine interesser ("Frameld"). Du kan gøre dette ved at følge linket: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Retsgrundlaget for brug af LinkedIns konverteringssporing er artikel 6(1f) i GDPR, den legitime interesse er det kravbaserede design og statistisk analyse af websitet.

f) Leadfeeder
Dette websted bruger Leadfeeder-analyseværktøjet (Liidio Oy, Mikonkatu 17 C, 00100 Helsinki). Leadfeeder genkender besøgende på websiden og knytter dem til dine forretningsoplysninger. Leadfeeder kan oplyse hvilket firma og hvilken region du har besøgt webstedet fra, men det identificerer ikke besøgende personligt. Oplysninger, der indhentes fra Leadfeeder, bruges til salgs- og marketingformål. Få flere oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger hos Leedfeeder via dette link https://www.leadfeeder.com/privacy/.

g) Hotjar
Vi bruger Hotjar for bedre at kunne forstå vores brugeres behov og optimere kundeoplevelsen. Hotjar hjælper os med input omkring hvilke sider, der besøges og I hvor lang tid samt hvilke links, der klikkes på osv. Det giver os den feedback, der er nødvendig for at vedligeholde og videreudvikle vores webplatform.

Hotjar anvender cookies og andre teknologier til indsamling af data om brugeradfærd og brugernes devices herunder device IP-adresser (indsamlet og gemt i anonymiseret form), teknisk information (såsom skærmstørrelse, device type, browserinformation, geografisk lokation, foretrukket sprog), værdier opbevaret i cookies (vilkårligt genererede værdier), information om bruger (pseudonymiseret bruger ID, virksomhedsnavn og ID, dets størrelse) og adfærd (created date, last logged date).
Hotjar anvender aldrig informationer, der muliggør identificering af en specifik person. Retsgrundlaget for anvendelse af Hotjar er artikel 6, stk. 1, sætning 1, bogstav a i GDPR. 
 
Det er muligt at foretage en såkaldt ”opt-out” således at Hotjar ikke indsamler data om din brug af platformen og ikke anvender cookies til sporing, når du anvender andre websites ved at følge dette opt-out link.
 
Oplysninger om tredjepartsudbyder: Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta
 

7.2. Nyhedsbrev

Konica Minolta tilbyder kunder og interesserede brugere et nyhedsbrev. Du behøver kun at indtaste din e-mailadresse for at tilmelde dig nyhedsbrevet. Udfyldelse af de markerede felter er frivilligt, og oplysningerne bruges til personlige henvendelser. Tilmelding til nyhedsbrevet sker ved hjælp af et såkaldt dobbelt tilvalg. Når du tilmelder dig, sender vi dig en e-mail til den e-mailadresse, du har angivet, hvorefter du skal bekræfte, at du ønsker at modtage disse oplysninger. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding ved at klikke på linket i e-mailen, deaktiveres det link, vi har sendt til dig, og dine oplysninger slettes. Hvis du giver dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet, vil du få adgang til følgende oplysninger:

 • Nyheder og information om Konica Minoltas produktsortiment
 • Eksklusive invitationer til arrangementer, messer og webinarer
 • Anbefalinger og succeshistorier
 • Markedstendenser i form af undersøgelser, markedsundersøgelser og hvidbøger
 • Mulighed for at deltage i kundetilfredshedsundersøgelser


Som en del af tilmeldingsprocessen gemmer vi de IP-adresser, du bruger, samt de datoer, hvorpå du tilmeldte dig og bekræftede tilmeldingen. Hvis du giver os dit samtykke, evaluerer vi din brugeradfærd på vores websites samt i det nyhedsbrev, vi sender til dig, samt knytter det til din e-mailadresse/brugerprofil i vores database. Vi lagrer også oplysninger om din browsertype, dine foretrukne indstillinger i det operativsystem, du bruger, samt oplysninger om den internetforbindelse, du bruger til at få adgang til vores hjemmeside. Nyhedsbrevet, vi sender til dig, giver os oplysninger om, at du har bekræftet modtagelse, om det du læser samt om de links, du klikkede på i nyhedsbrevet. Vi gemmer også oplysninger om, hvilke områder du besøgte på vores website og i vores apps. Når vi opretter en personlig brugerprofil, forsøger vi at basere vores annoncering på dine interesser og optimere produkterne på vores website for dig.
 

Vores nyhedsbrev indeholder information og nyheder om Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH og andre associerede koncernvirksomheder (Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Konica Minolta IT Solutions GmbH, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Konica Minolta Business Solutions (Belgium) N.V., Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V., Konica Minolta Business Solutions Spain S.A., Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal Lda., NEA RENT - ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S.A., Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S, Business Center Nord og Midtsjælland A/S, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, Konica Minolta Business Solutions Norway AS, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD, WEBCOM a.s., WEBCOM Poland Sp. z o.o., Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd., Konica Minolta Business Solutions SE Ltd, Konica Minolta Croatia - business solutions, Ltd, Konica Minolta Poslovna Rjesenja BH d.o.o., Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o., Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Romania s.r.l., Konica Minolta Business Solutions Slovenija, poslovne resitve, d.o.o., Konica Minolta Baltia, UAB, Konica Minolta Business Solutions Greece S.A., Minolta (UK) Limited, Konica Minolta Marketing Services Limited, Konica Minolta Marketing Services Ireland Limited, Konica Minolta Marketing Services B.V., Charterhouse Print Management AG, Charterhouse AB, Indicia Group Limited, Hamsard 3099 Limited, Evolving Media Limited, Indicia Limited, Indicia Edinburgh Limited, Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., Conibi S.A.S, Dactyl Buro du Centre S.A.S., OMR Impressions S.A.S., Serians S.A.S., Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions East Ltd., KONICA MINOLTA Business Solutions (Northern Scotland) Ltd, Capture Imaging Ltd, ProcessFlows Holdings Ltd, ProcessFlows (UK) Ltd, Software Paradise Ltd, Digital Document Solutions Ltd, Konica Minolta Business Solutions (Ideal) Ltd., Konica Minolta Printing Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions (Wales) Ltd., Konica Minolta Sensing Europe B.V., Mobotix AG, NextAgenda APS).
 

Du kan når som helst afmelde nyhedsbrevet. Du kan også sende en e-mail til unsubscription(at)konicaminolta.eu eller bruge kontaktoplysningerne på websitet.
 

Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1, bogstav a i GDPR.

 

Brug af Marketo

Vi bruger Marketo både under tilmelding til nyhedsbrev og til at sende dig information. Marketo hjælper os med at indsamle oplysninger om, hvordan du bruger vores website samt om kommunikationsaktiviteter, så vi kan optimere vores services/produkter i overensstemmelse dermed og gennemføre e-mailmarkedsførings- og salgsaktiviteter. Behandlingen er delvist automatiseret med henblik på at vurdere bestemte personlige aspekter (profilering). Marketo indsamler din IP-adresse og bruger cookies (tekstfiler gemt på computeren – se ovenfor) til at spore og analysere brug af websitet for at tilpasse oplysningerne, så de matcher brugernes interesser. Oplysninger, der genereres af cookies, overføres til en server (Marketo opererer i EU/EØS) og lagres der. På vores vegne bruger Marketo oplysningerne til at evaluere registrerede personers brug af websitet og udarbejde rapporter om aktiviteter på websitet. Via indstillingerne i din browser kan du forhindre, at cookies gemmes. Men dine cookieindstillinger kan medføre, at du ikke kan bruge alle de funktioner, der er online på vores website. I særlige uforudsete tilfælde, hvor personoplysninger videregives til USA, gør Marketo dette i henhold til EU-US Privacy Shield (se https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Vi har også indgået en aftale med Marketo om GDPR.
 

Oplysninger om tredjepartsudbyder: Marketo Inc., 901 Mariners Island Blvd. Suite 500, San Mateo, CA 94404, USA. Du kan finde Marketos fortrolighedspolitik på følgende URL: documents.marketo.com/legal/privacy/
 

Retsgrundlaget for brugen af Marketo er artikel 6, stk. 1, sætning 1, bogstav f i GDPR.

 

8. Fortrolighedspolitik for jobansøgere

 

8.1. Omfanget og anvendelsen af databehandling

a) Intern databehandling, når vi gennemgår din ansøgning

Som en del af ansøgningsprocessen behandler vi de specificerede oplysninger med henblik på at gennemgå din ansøgning og egnethed i forhold til den ledige stilling. Vi gemmer dine oplysninger i vores datacenter i Tyskland. Vi kan gøre brug af specialiserede serviceudbydere for at vurdere ansøgningen. Egnede ansøgninger til et job videresendes af HR til den relevante afdeling eller det relevante datterselskab til yderligere gennemgang. Du skal vedlægge dit cv, referencer eller relevante legitimationsoplysninger, så vi kan vurdere din ansøgning. Når du indtaster dine oplysninger, bedes du bemærke følgende obligatoriske felter: Efternavn, fornavn, e-mailadresse, postadresse, lønforventninger, opsigelsesfrist i nuværende stilling. Derudover skal du vedhæfte mindst ét bilag. Andre oplysninger, herunder et foto, er valgfrie.
 

Vores jobportal tilbyder dig følgende muligheder:

 • Ansøgning: Du kan finde en oversigt over de ansøgninger, du har sendt til Konica Minolta, her. Du kan se detaljerne ved at klikke på de enkelte ansøgninger. Hvis vi via e-mail har bedt dig om at sende os manglende dokumenter, kan du uploade dem her. Du har også mulighed for at trække din ansøgning tilbage.
 • Datoer: Så snart vi foreslår en dato via e-mail, kan du se den under "Datoer", hvor du kan bekræfte eller afvise den. Hvis du ikke har mulighed for at komme til samtale på en foreslået dato, sender vi en ny dato.
 • Profil: Du kan når som helst opdatere dine personlige oplysninger under "Profil". Ændringer sendes automatisk til os.


Vi sletter din ansøgning og dine oplysninger fem måneder, efter at ansøgningsprocessen er afsluttet i overensstemmelse med artikel 61b, stk. 1 i den tyske arbejdsretslov (ArbGG) og artikel 15 i den tyske ligebehandlingslov (AGG). Ansøgningsprocessen slutter, når den endelige status er angivet for den pågældende ansøgning (afvist | godkendt | talentpulje). Databehandlingen udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, sætning 1, bogstav b i GDPR samt artikel 26 i den tyske lov om databeskyttelse (BDSG-neu).
 

Hvis du er under 18, skal vi have tilladelse fra din værge for at indgå en kontrakt med dig.

 

b) Koncernjobportal

Vi gemmer din ansøgning i vores jobportal. Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH og Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH har adgang til denne portal.
 

Det giver os mulighed for at matche dine kvalifikationer med andre stillinger og henlede din opmærksomhed på andre passende stillinger. Denne adgang kan især vær nyttig, hvis du har søgt en stilling, som også er ledig i samme eller lignende form i en af ovennævnte virksomheder, eller hvis du bor i et grænseområde. Hvis du har ansøgt om en international stilling, kan de pågældende lande være involveret i udvælgelsesprocessen. Men hvis du ikke ønsker det, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod nævnte adgang. Du bedes henvende dig til den kontakt, der er angivet i stillingsopslaget for at udøve din ret til at gøre indsigelse. En indsigelse, uanset hvornår den modtages, har ikke nogen indflydelse på udvælgelsesprocessen for den aktuelle ansøgning. Databehandlingen udføres med hjemmel i artikel 6, stk. 1, sætning 1, bogstav f eller – hvis du udtrykkeligt har ansøgt en international stilling – bogstav b i GDPR samt artikel 26 i den tyske databeskyttelseslov (BDSG-neu). Dine rettigheder er beskyttet af interne kontraktlige bestemmelser, der sikrer en høj standard for datasikkerhed.

 

c) Opbevaring af din ansøgning i vores talentpulje

Hvis vi ikke kan bruge din ansøgning til en bestemt stilling, kan vi i nogle tilfælde gemme din ansøgning i vores talentpulje. Du modtager en særskilt invitation til at være med i denne talentpulje, som du kan acceptere eller afvise via vores system. Vi kan dermed kontakte dig, hvis en egnet stilling dukker op. Vi gemmer kun din ansøgning, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil.
 

Hvis du giver dit samtykke, gemmer vi din ansøgning i en periode på højst tolv måneder, hvorefter den slettes automatisk. Bemærk, at hvis du gør indsigelse mod databehandling, kan vi ikke tage dig i betragtning til fremtidige stillinger. Retsgrundlaget i dette tilfælde er artikel 6, stk. 1, sætning 1, bogstav a i GDPR.

 

8.2. Ansøgninger fra praktikanter, studerende og skoleelever, der søger praktikpladser

Vi modtager gerne din ansøgning om en praktikplads som praktikant, studerende eller skoleelev. Vi behandler disse ansøgninger efter ovennævnte principper.
 

9. Onlinetilstedeværelse på sociale medier

På sociale netværk bruger vi onlineplatformenes tjenester til at informere brugere, der er aktive på disse platforme, om produkter og services fra Konica Minolta. Det giver os mulighed for at kommunikere direkte via platformene, hvis brugerne er interesserede i dette. De sociale mediekanaler udbygger dermed vores tilstedeværelse online og tilbyder interesserede parter, der kan lide denne type information, en alternativ kommunikationskanal.

Vi har i øjeblikket vores egen onlineprofiler på følgende netværk:
Når du tilgår sociale medieprofiler fra Konica Minolta i dit netværk, gør vilkår og betingelser og databehandlingspolitikker fra den pågældende operatør sig gældende.

Vi har ikke nogen indflydelse på indsamling af oplysninger og de sociale netværks videre anvendelse deraf. Vi ved kun, at dine oplysninger bliver brugt til markedsresearch og annonceformål, samt at brugsprofiler bliver dannet ud fra din brugeradfærd og dine interesser. Derudover kan yderligere annoncering baseret på formodede interesser være aktiveret. Dette opnås normalt ved at gemme cookies på din computer. 

Vi vil derfor gerne udtrykkeligt gøre dig opmærksom på, at brugeres oplysninger (f.eks. personoplysninger, IP-adresse) gemmes af netværksoperatørerne i overensstemmelse med deres politik vedrørende databrug og bruges til forretningsformål. Vi vil også gerne gøre opmærksom på, at dine oplysninger kan blive behandlet uden for EU som en del af disse aktiviteter. Amerikanske udbydere, der er certificerede under Privacy Shield, forpligter sig til at overholde EU's databeskyttelsesstandarder.

Vi behandler kun data fra brugere af Konica Minoltas sociale medieplatforme i det omfang, disse brugere kontakter og kommunikerer med os via kommentarer eller direkte beskeder. Du kan udøve dine rettigheder som registreret mod os (se også punkt II under dine rettigheder) og mod udbyderen af det sociale netværk.

Behandlingen af brugernes personoplysninger er baseret på vores legitime interesse, som er effektivt at kunne informere og kommunikere med brugerne i overensstemmelse med artikel 6(1f) i GDPR. Hvis du bliver bedt om at give dit samtykke til behandling af oplysninger hos de pågældende udbydere (dvs. at give dit samtykke, f.eks. ved at markere et afkrydsningsfelt eller bekræfte via en knap), er retsgrundlaget for behandlingen i overensstemmelse med artikel 6(1a) i GDPR.
 

YouTube

Der forefindes YouTube-videoer på vores websites. De lagres på www.youtube.com, men kan afspilles direkte på vores website. Når vi medtager videoer på vores website, aktiverer vi avanceret databeskyttelse. Det betyder, at hvis du ikke afspiller videoer, videregives ingen oplysninger om dig til YouTube. Men hvis du afspiller videoer, sendes oplysninger til YouTube. Først modtager YouTube oplysning om, at du har fået adgang til den tilsvarende side på vores website. Andre oplysninger, som vi ikke kender til, kan også overføres til YouTube. I dette tilfælde har vi heller ikke indflydelse på dataoverførslen. Hvis du logger ind på YouTube, forbindes de overførte oplysninger direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker, at dette skal ske, skal du logge ud af YouTube, før du afspiller videoer på vores websites. YouTube gemmer dine oplysninger som en brugerprofil og anvender dem til annonce- og markedsresearchformål og/eller til at tilpasse deres website til brugernes behov. Sådanne evalueringer kan især blive brugt til målrettede annoncer (selv for brugere, der ikke har logget ind). YouTube giver dig ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af brugerprofiler. Du skal gøre indsigelse direkte til YouTube.
 

YouTubes privatlivspolitik giver yderligere informationer om formålet og omfanget af dataindsamling og behandling samt yderligere oplysninger om dine rettigheder og muligheder for at beskytte dit privatliv: www.google.dk/intl/dk/policies/privacy. Google behandler også dine personoplysninger i USA i henhold til EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 

Retsgrundlaget for medtagelsen af YouTube-videoer er artikel 6, stk. 1, sætning 1, bogstav f i GDPR.

 

10. Muligheder for framelding på sociale netværk

Hvis du er medlem af et socialt netværk, og du ikke vil have, at platformen indsamler oplysninger om dig via vores website på sociale netværk samt knytte det til dine gemte oplysninger på det pågældende netværk, skal du logge ud af det pågældende netværk, før du besøger vores website, slette alle cookies, der er gemt på enheden, og derefter lukke og genåbne din browser. Når du logger ind igen, vil du blive genkendt som en bestemt bruger af netværket.

Se information under udbyderlinks nedenfor for at få en detaljeret beskrivelse af de relevante behandlingsaktiviteter og muligheder for framelding.

Hvis du ønsker at få tilsendt information eller udøve din brugerrettigheder, påpeger vi, at den mest effektive måde at gøre dette på er hos udbyderne selv. Kun udbyderne har adgang til brugernes oplysninger og kan træffe de relevante foranstaltninger samt give oplysninger. Har du stadig har brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os. Derudover giver europæiske marketingoperatører en ny måde at framelde sig på under følgende link: http://www.youronlinechoices.com/. Dette er et initiativ, der er udviklet til at belyse emnet om onlineannoncer. Under "Dine onlinevalg" http://www.youronlinechoices.com/ finder du en oversigt over udbydere, hvis onlineannoncer du kan slå til eller fra. Sådanne udbydere omfatter også Facebook og Google.
 

11. Konica Minolta har følgende politik som den globale standard for egen adfærd:


https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/company/corporate-information/global-personal-data-protection.html