Vilkår og betingelser for brug

 

1. Gyldighed af og anvendelsesområde for vilkår og betingelser for brug

Brug af websitet www.konicaminolta.eu (herefter benævnt "Websitet"), der stilles til rådighed af Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH (herefter benævnt "Konica Minolta"), og de services, der stilles til rådighed på dette website, er kun tilladt i henhold til følgende vilkår og betingelser for brug. Når websitet eller en af dets undersider tilgås, accepterer brugeren validiteten af den aktuelle version af vilkår og betingelser for brug. Hvis brugeren ikke accepterer alle eller nogle af vilkårene og betingelserne, kan brugeren ikke anvende websitet.
Konica Minolta forbeholder sig ret til fremover at foretage ændringer eller opdatere disse vilkår og betingelser for brug uden forudgående varsel.
 

2. Tilbudte services

Det indhold og de oplysninger, der er tilgængelige på websitet, bruges til Konica Minoltas kommercielle formål.
Konica Minolta har til enhver tid ret til at suspendere eller begrænse driften af hele eller dele af websitet og garanterer ikke, at websitet eller indholdet på det er permanent tilgængeligt, uden afbrydelser eller uden ændringer.
 

3. Omfang af brug

Det indhold og de oplysninger, der er tilgængelige på websitet, bruges udelukkende til at informere brugeren personligt og stilles til rådighed for brugerens personlige, ikke-kommercielle formål. Det må ikke downloades, kopieres, bearbejdes eller distribueres til private eller kommercielle formål. Kun indhold beregnet til download og markeret udtrykkeligt som sådan er udelukket fra dette. Brugeren kan også udskrive dele af websitet til eget brug.

Konica Minolta gør udtrykkeligt opmærksom på, at indhold på websitet, f.eks. tekst, billeder, grafik, lyde og layout, er beskyttet af lov om ophavsret eller andre bestemmelser vedrørende beskyttelse af intellektuel ejendom samt at produktnavne, varemærker og firmanavne, der er brugt på dette website, er beskyttet i henhold til varemærkelov for den relevante juridiske ejer. Enhver brug af dette indhold er derfor forbudt ved lov, medmindre Konica Minolta har givet sit skriftlige samtykke til dette på forhånd.
 

4. Garanti, ansvar

Indholdet af websitet afspejler den information og de teknologier, der var tilgængelige på udgivelsestidspunktet. Konica Minolta er ikke ansvarlig for at sikre, at indholdet på websitet er komplet, korrekt og opdateret. Indholdet på websitet kan af og til afvige fra aktuel status, især i tilfælde af ændringer af Konica Minoltas produkter eller ændringer af kravene til brug af dem. Konica Minolta er yderligere ikke ansvarlig for at sikre, at indholdet på websitet er egnet til brugerens formål. Konica Minolta og deres medarbejdere er ikke ansvarlige for tab eller ulemper, som brugeren kan opleve på grund af eller i forbindelse med brugen af websitet og nogle af dets undersider. I tilfælde af at en af de væsentlige kontraktlige forpligtelser overtrædes, er ansvaret begrænset til påregnelig skade i henhold til denne kontrakt.

Hvor Konica Minolta er ansvarlig uden begrænsninger i overensstemmelse med lovbestemmelserne, gælder dette dog ikke i tilfælde af ondsindet hensigt eller grov uagtsomhed eller i tilfælde af skader, død eller sundhedsskader som følge af overtrædelse af en forpligtelse, for hvilken Konica Minolta er ansvarlig eller erstatningsansvarlig i overensstemmelse med den tyske produktansvarslov.
 

5. Links til andre websites

På nogle dele af websitet henviser hyperlinks ("links") til andre udbyderes websites. Disse websites kan indeholder yderligere eller supplerende oplysninger, der kan have interesse for brugeren. Hvis der klikkes på sådanne links, afsluttes besøget på Konica Minoltas website.
Konica Minolta kan ikke påvirke nuværende eller fremtidigt indhold på websites tilhørende tredjeparter. Konica Minolta anser ikke indhold på tredjeparters websites, der henvises til via et link, som sit eget. Konica Minolta er derfor ikke ansvarlig for indholdet af sådanne tredjepartswebsites, medmindre Konica Minolta var vidende om ulovlige overtrædelser af indholdet, da de indsatte et link til websitet.
 

6. Brugerens forpligtelser

Brugere af websitet forpligter sig til at følge og overholde de lovbestemte betingelser, der gør sig gældende for dem, hver gang de bruger websitet eller indholdet derpå.

Brugeren må ikke gøre noget eller bruge processer eller software, der kan medføre ændringer, forringelser eller forstyrrelser af websitet, dets funktioner og dets indhold. Det gælder også foranstaltninger, der forsætligt kan føre til en øget belastning af websitets tekniske infrastruktur.
 

7. Gældende ret og værneting

Tysk ret finder anvendelse for brugen af websitet og for anvendelsen af disse vilkår og betingelser for brug.

Hvis kunden er handlende eller en juridisk person i henhold til offentlig ret eller ikke har værneting i Tyskland, er værnetinget for alle tvister i forbindelse med brugen af websitet eller disse vilkår og betingelser for brug Hannover.