HAR DU STYR PÅ DIN IT-SIKKERHED?

| 19 oktober 2023

Her er 5 tips til at optimere virksomheders it-sikkerhed

Truslen fra cyberkriminalitet mod virksomheder i Danmark er på sit højeste niveau. Der er derfor høj risiko for angreb, som kan have omfattende økonomiske omkostninger og være forretningskritisk for din virksomhed. Er IT-sikkerheden i fokus i din virksomhed? Vi deler her de fem områder din virksomhed skal have styr på for at sikre jeres IT-sikkerhed.Medmindre din virksomheds kerneforretning er IT, kan det være en udfordring at sikre et højt sikkerhedsniveau og implementere systematiske compliance-processer, der adresserer potentielle IT-risici. Derfor får du her en tjekliste, som giver dig et hurtigt overblik over, hvor du kan sætte ind.

 


Tjekliste for IT-sikkerhed 

 
 1. Analyse af risiko- og beskyttelsesbehov 

  Første skridt er at kortlægge og identificere trusler og behov for beskyttelse af jeres IT, data og mere. Har din virksomhed en analyse eller sikkerhedstjek af din organisations nuværende sikkerhedsniveau?
   
 2. Sikkerhedsstrategi

  Er IT-sikkerhed på dagsordenen i din virksomhed? Hvis din virksomhed ikke har en sikkerhedsstrategi, så er det tid til at oprette en, eller revidere jeres nuværende.
   
 3. Processer, processer, processer

  Har I processer for jeres informationssikkerhed, hvor det er nemt for alle i organisationen at forstå, hvad de skal gøre hvornår – og ikke mindst hvorfor? Implementeringen af de rigtige processer gør at organisationen kan forsætte den centrale drift under et cyberangreb.
   
 4. Adgang

  Hvem har adgang i din virksomhed? Og til hvad? Du skal sikre at kun de rigtige personer har adgang til de informationer de skal buge, ved at etablere eller udvide autorisationsstyring, kryptering eller kontrol af mobile enheder.
   
 5. Uddannelse af medarbejdere

  Kender alle led i organisationen til IT-sikkerhed, er medarbejderne bevidste om sikker håndtering af information og hvilke steps der skal tages for at sikre at I overholder reglerne? Dette er en vigtig del af at sikre IT-sikkerheden og kan gøres gennem en intern awareness-kampagne.
 


Få hjælp til din IT-sikkerhed
Vores eksperter kan hjælpe jer med at analysere virksomhedens IT-sikkerhed og se på, hvilke systemer, der fremadrettet kan understøtte jeres sikkerheds- og compliance-behov.

Vi kan med andre ord hjælpe med at definere og implementere en individuel sikkerhedsstrategi. Vi forstår din virksomheds behov og hjælper med de sikkerheds- og compliance-behov, der skal opfyldes for at beskytte dig, dit team og dine kunder.