Konica Minoltas ESG-indsats

| 4 december 2023

Verden står over for en række miljømæssige og sociale udfordringer på grund af dramatiske ændringer, der finder sted i miljøet og det menneskelige samfund. Løsningen af disse udfordringer afhænger af, at alle bliver involveret: regeringer, virksomheder, NGO'er og alle os, der kalder planeten Jorden hjem. Kristian Øhrstrøm, Head of Nordic Legal & Compliance, forklarer Konica Minoltas ESG-indsats.


Brug af en ESG-ramme

Kristian Øhrstrøm forklarer, at Konica Minolta allerede har fokus på bæredygtige, sociale og ledelsesmæssige initiativer på nordisk såvel som globalt plan – og har gjort det i mange år:


quotation marks

ESG er et afgørende emne globalt pga. klimaændringer og samfundsmæssige forandringer. Som global virksomhed erkender vi behovet for at reducere vores miljøpåvirkning under produktion og kundebesøg for at fremme en bæredygtig fremtid.

Kristian Øhrstrøm

Head of Nordic Legal and Compliance

Kristian Øhrstrøm forklarer, at meget af ESG-arbejdet går ud på at analysere og blive bevidst om effekterne af processer og handlinger:
 
"Kun gennem gennemsigtighed, indsigt og bevidsthed kan vi minimere vores påvirkning år efter år. Det, vi gjorde i går ESG-mæssigt, er ikke nødvendigvis det, der er rigtigt at gøre i fremtiden. Vi er nødt til at gennemgå vores processer løbende og justere undervejs for løbende at forbedre os."
 
Kunder og kunder efterspørger en ESG-indsats
Kristian Øhrstrøm peger på, at mange virksomheder efterspørger en dokumenteret ESG-indsats fra samarbejdspartnere og andre enheder, som de indgår aftaler med eller køber produkter fra:
 
"Det er ikke nok at påstå, at vi som virksomhed arbejder med ESG – og at vi er gode til det. Vi skal nu vise og kvantificere, hvad vi gør i antal og aktiviteter, og på den måde være endnu tydeligere og mere gennemsigtige i vores kommunikation. Medarbejdere anmoder også om dette. De vil gerne arbejde for en virksomhed, der gør en forskel."
 
Konica Minoltas ESG-tilgang er styret af  FN's mål for bæredygtig udvikling (THE 17 GOALS | Sustainable Development (un.org)) og følger FN's Global Compact (The Ten Principles | UN Global Compact).
 
E – Det miljømæssige perspektiv
Til Konica Minolta er bæredygtighed top op, forklarer Kristian Øhrstrøm:
 
"Vi har allerede i årevis fokuseret på grønne initiativer, globalt og på nordisk plan. Globalt ser vi f.eks. på vores produktionsstrømme og processer for at minimere affald, forurening osv. I Norden arbejder vi nu på at udskifte alle dieselbiler med elbiler, så vi reducerer vores CO2 -fodaftryk, når vi besøger vores kunder. Vi forsøger også at genbruge så mange af vores maskiner som muligt, så de får et nyt liv. Det gælder også tonerflasker, der rengøres og genopfyldes med ny toner, hvilket bidrager til en cirkulær økonomi.".
 
Kristian Øhrstrøm understreger, at der er mange aspekter af bæredygtighed – fra produktion af produkter, der er mere bæredygtige end dem før dem, til uddannelse af medarbejdere i, hvad det vil sige at være bæredygtig.
 
"Vi gennemgår løbende vores drift og processer for at se, hvor vi kan justere vores indsats med hensyn til bæredygtighed. Vi vil være endnu mere grønne, så vi flytter grænser hele tiden. Kun på den måde kan vi forbedre os."
 
Miljøudfordringer:

 • Klimaændringer og global opvarmning med fossile brændstoffer som hovedårsagen
 • Overforbrug af naturressourcer
 • Affald (såsom plast) i havene og på land
 • Skovrydning og skovbrande
 
S – det sociale perspektiv
"Vores folk er vores fremtid. Det er dem, der skaber Konica Minolta som virksomhed. Vi skal sikre, at de kan lide at arbejde for os, og at de bliver behandlet godt – fra de mennesker, der arbejder på vores kontorer, til dem, der producerer vores maskiner. Konica Minolta beskæftiger så mange mennesker – og det er det, der gør os stærkere som virksomhed," siger Kristian Øhrstrøm.
 
Konica Minolta fremmer en inkluderende og mangfoldig virksomhedskultur, der omfatter mennesker over hele verden.
 
"Det er afgørende, at vi har forskellige mennesker, der arbejder for os. Mangfoldighed er en af hjørnestenene i Konica Minolta – det er inklusion også. At have en politik om parametrene mangfoldighed, lighed og inklusion sikrer ikke kun, at vi løbende innoverer som virksomhed, men også at vi passer på hinanden og accepterer hinandens forskelle. Men én ting er at have en politik, en anden er at gennemføre den. Det gør vi for eksempel ved at give vores medarbejdere de samme muligheder og give dem en chance for at udvikle sig."
 
Sociale udfordringer:
 • Menneskerettighedskrænkelser og diskrimination (baseret på f.eks. køn, seksualitet, race og tro) 
 • Moderne slaveri 
 • Kønsbestemte lønforskelle i mange erhvervssektorer
 • Stigningen i den aldrende befolkning, hvilket lægger pres på yngre arbejdstagere for at afhjælpe manglen på arbejdskraft 
 • Større afhængighed af teknologi (delvist drevet af skiftet til hybrid- og fjernarbejde), da folk leder efter en bedre balance mellem arbejde og privatliv, og virksomheder søger at reducere omkostningerne ved at drive kontorer og arbejdsområder
 
G – Forvaltningsperspektivet
Governance handler om vores processer og procedurer, forklarer Kristian Øhrstrøm:
 
"Governance handler om at skabe det rette fundament for vores forretning, så vi driver den bedst muligt og overholder love og regler. Vi har dannet en nordisk compliancegruppe, der sikrer ensretning og overholdelse af gældende og kommende lovgivning. De skal altid være et skridt foran – gennemgå og justere vores processer."
 
Konica Minolta uddanner regelmæssigt medarbejdere i ledelse for at give dem færdigheder til at navigere på en bæredygtig og ansvarlig måde:
 
"Vi har et omfattende compliance-program, hvor vi uddanner vores medarbejdere – for eksempel i forhold til databeskyttelse og persondata. Én ting er at have reglerne og fortælle folk, at de skal læse og forstå dem, noget helt andet er at gennemføre dem ordentligt. For at få folk til at handle på en bestemt måde, skal de vide, hvorfor det er relevant og hvordan. Det forsøger vi at vise dem gennem relevante digitale compliance-øvelser."
 
Styringsmæssige udfordringer:
 • Forventning til virksomhederne om at handle på en bæredygtig og ansvarlig måde
 • Overholdelse af europæiske og nationale love 
 • Behov for etisk, troværdig forretningspraksis og robuste styringsprocesser
 • Hensyntagen til etik og bæredygtighed i forsyningskæden
 • En afbalanceret virksomhedsstrategi

 
Link til vores europæiske ESG-site: ESG: Miljø, sociale forhold og god selskabsledelse | KONICA MINOLTA