Supply Chain Management

 

Etablering af et bæredygtigt samfund, hvor menneskerettighederne respekteres


Som en global virksomhed opererer Konica Minolta i 50 lande verden over. Koncernen bruger mere end 520 milliarder yen på indkøb.

Konica Minolta anser alle leverandører, der leverer og fremstiller materialer, f.eks. råvarer og dele, eller leverer logistik og andre ydelser som uundværlige partnere i udøvelsen af virksomheden.

Konica Minolta samarbejder med leverandører om at opbygge et tillidsfuldt forhold gennem gennemsigtige og retfærdige transaktioner for at nå et fælles mål om at levere fremragende produkter og services rettidigt til kunder over hele verden.

Konica Minolta erkender, at der er arbejdere rundt om i verden, der er tvunget til at arbejde uden hensyntagen til deres rettigheder eller som arbejder under elendige forhold, og børn og udenlandske (migrant) arbejdere er særligt påvirkelige af sådanne ugunstige forhold.

Konica Minolta styrker CSR-initiativer i hele sin forsyningskæde* og bidrager til at skabe bæredygtige samfund, der respekterer alle menneskerettigheder. Det er virksomhedens opfattelse, at virksomheder ikke kun skal stå til ansvar for deres produkter, men også på en socialt ansvarlig måde forbedre arbejdsforhold (menneskerettigheder), etik, miljø, sikkerhed og sundhed i hele den forsyningskæde, der leverer produkter til kunderne. Konica Minolta praktiserer CSR-baserede indkøb for at gennemføre sådanne forbedringer på deres produktionsbaser og samarbejder med de leverandører, der leverer råmaterialer og komponenter til virksomhedens produkter.

For at kunne opfylde de sociale forventninger, bl.a. respekt for menneskerettighederne, arbejder Konica Minolta ikke kun med det på deres fabrikker, men samarbejder også med produktions- og logistikleverandører. Det betyder også, at det forbedrer virksomhedens værdi for både Konica Minolta og deres leverandører. Yderligere kan dette samarbejde gøre det muligt for kunderne at købe virksomhedens produkter med ro i sindet og vide, at de på den måde bidrager til udviklingen af bæredygtige samfund. Konica Minolta erkender, at CSR-baserede indkøb er mere end blot det sociale ansvar i en global virksomhed. Det er også overbevisningen om, at en forbedring af arbejdsvilkårene gør medarbejdertilfredsheden højere og reducerer risikoen for nedslidning. Derudover reducerer det virksomhedens risiko og styrker kvaliteten i hele forsyningskæden. Der er mange grunde til en sådan proaktiv tilgang.
 

* Supply chain: Den række af aktiviteter, der bruges til at levere et produkt eller en service til en kunde, lige fra indkøb over produktion til distribution og salg.

 

Konica Minoltas indkøbspolitik

Konica Minolta Group arbejder på at opnå kundetilfredshed ved at skabe innovative produkter og services, der bidrager til samfundets udvikling, i overensstemmelse med vores ledelsesfilosofi om at “skabe ny værdi”. Hvad angår indkøb, danner vi solide partnerskaber med vores leverandører baseret på retfærdighed og gennemsigtighed, og vi stræber efter at opbygge et bæredygtigt samfund ved af sikre socialt ansvar blandt vores leverandører.
 

 1. ÅBEN 
  Vi etablerer gennemskuelige og pålidelige relationer med vores leverandører, håndterer indkøb på en åben måde og deler samtidig målsætninger ud fra et langsigtet og globalt perspektiv.
 2. RETFÆRDIG
  Vi foretager transaktioner ud fra princippet om fri konkurrence med rationelle evalueringskriterier og arbejder ud fra et fælles bedste med leverandører.
 3. GLOBAL
  Vi har et globalt udsyn og foretager indkøb i de regioner, der bedst matcher vores behov.
 4. COMPLIANCE
  Vi overholder alle relevante love og regulativer, virksomhedsetik og interne politikker og regler.
 5. ØKOLOGI
  Vi bidrager til det internationale samfund og lokalsamfund ved at bestræbe os på at tage føringen inden for miljøbeskyttelse og samtidig reducere virkningen af vores handlinger på verdens økosystemer.


Opfordring til leverandører

Baseret på de stærke partnerskaber, vi har med vores leverandører, beder vi dem om at fokusere på følgende områder for at øge kundetilfredsheden og opfylde deres sociale ansvar.
 

 1. Fremragende kvalitet
  De skal fremstille sikre produkter og services og overholde standarderne i hvert land og hvert område samt forbedre kvaliteten for at imødekomme krav fra kunderne
 2. Rimelige priser
  De skal have konkurrencedygtige priser
 3. Reagere på ændringer i efterspørgslen
  De skal udvikle et stabilt forsyningssystem, der kan reagere fleksibelt på ændringer i efterspørgslen
 4. Overholdelse af love, regulativer og virksomhedsetik
  De skal overholde alle love og regler i hvert land og region og med virksomhedsetik in mente
 5. Miljøbeskyttelse
  De skal arbejde ud fra miljøbevidste forretningsaktiviteter og materialeindkøb
 6. Respekt for arbejdstageres menneskerettigheder
  De skal respektere de grundlæggende menneskerettigheder, bl.a. have forbud mod børnearbejde, tvangsarbejde og diskrimination på grund af etnicitet, køn eller andre grunde
 7. Sundhed og sikkerhed
  De skal sørge for at have sikre og rene arbejdsmiljøer
 8. Informationssikkerhed
  De skal kontinuerligt arbejde på at forbedre informationssikkerheden
 9. Solidt ledelsesgrundlag
  De skal opbygge et solidt ledelsesgrundlag for at sikre en kontinuerlig og stabil forsyning af materialer
 

Miljørelateret samarbejde for at styrke forvaltningen af kemiske stoffer i forsyningskæden

UN Global Compact

I 2009 underskrev Konica Minolta FN's Global Compact, der består af 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Global Compact, som FN's daværende generalsekretær Kofi Annan fremsatte i 1999, og som blev endeligt vedtaget i FN's hovedkvarter i 2000, er en række frivillige principper for virksomheder. Det er et initiativ, der skal sikre bæredygtig vækst på globalt plan og tilskynder virksomheder til at handle som fremtrædende medlemmer af det internationale samfund ved at demonstrere ansvarlig, kreativ ledelse og løse diverse problemer på verdensplan, herunder global opvarmning, miljøproblemer og økonomisk lagdeling i samfundet.

Konica Minolta deltager i Working Group on Supply Chains og Working Group on Human Rights Due Diligence i Global Compact Network Japan, og virksomheden gør brug af erfaringer fra disse grupper i forhold til socialt ansvarligt indkøb.

Konica Minolta er med i Global Compact

FN's Global Compact-website EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition)

Konica Minolta blev en del af EICC* i oktober 2013 og har fungeret som medlem for at styrke deres CSR-aktiviteter i forsyningskæden.

EICC, der består af mere end 100 virksomheder, bl.a. verdens førende elektronikproducenter og deres leverandører, arbejder for at forbedre menneskerettigheder, etik, sundhed og sikkerhed i forsyningskæden.


 

Konica Minolta bliver en del af “Electronic Industry Citizenship Coalition”

EICC 

 

Download

Hent den nyeste version af vores Salgs- og leveringsbetingelser her

Hent
Salgs- og leveringsbetingelser