Dispatcher Paragon


Effektiv udgiftsstyring med optimeret print


I dag bestræber alle organisationer – uanset om det er mindre virksomheder, større virksomheder, offentlige organisationer eller uddannelsesinstitutioner – sig på at maksimere deres gennemsigtighed og holde omkostningerne under kontrol. Én forudsætning for dette er en præcis oversigt over alle printhandlinger, der gør det muligt, hvor det er muligt, at fakturere relaterede omkostninger til teams, afdelinger og individuelle brugere. Med Dispatcher Paragon tilbyder Konica Minolta den perfekte applikation til dette formål.


Dispatcher Paragon-workflow

Workflow med Dispatcher Paragon

Kredit- og kvotestyring

Kredit- og kvotestyring
 • Nem kreditstyring: Administratoren kan tildele individuelle kreditter til forskellige brugere – hvilket gør det lettere at begrænse printaktiviteter for bestemte brugere for at holde omkostningerne til print, kopiering, scanning og fax under kontrol.
 • Nulstilling af periodiske kvoter: De kvoter, der tildeles til individuelle brugere og brugergrupper, administreres bedst via automatisk nulstilling eller efterfyldning med bestemte intervaller. Dette fritager administratoren for en sådan rutineopgave. Det er stadig muligt at nulstille og ændre kreditter eller kvoter manuelt, hvilket giver plads til lejlighedsvise exceptionelle printjob.
 • Betalingssystem: Dispatcher Paragon tilbyder forskellige praktiske muligheder for genopfylde deres brugerkonti:
  • Påfyldning fysisk: En fysisk person modtager penge fra brugeren, som derefter krediterer brugerkontoen via Dispatcher Paragon-kreditstyringsmodulet
  • Påfyldning vha. kreditkort, PayPal eller DIBS

Central bruger- og rollestyring

Central bruger- og rollestyring
 • Centraliseret brugeradministration: Individuelle brugeradgangsrettigheder til MFP'er til kopierings-, print-, scannings- og faxfunktioner kan nemt og bekvemt administreres centralt.
 • Brugeradgangsroller: Administratoren kan tildele brugere forskellige adgangsniveauer til enheder og enhedsfunktioner. Det et let at administrere niveauerne ved at oprette tilsvarende brugerroller.
 • Centraliseret godkendelsesstyring: Brugerlogontyper til enheden omfatter kortgodkendelse, brugerlegitimationsoplysninger og pinkodegodkendelse, hvor administratoren bestemmer, hvilken type brugergodkendelse der skal være aktiv.

Omkostningsfordeling og opkrævning

Omkostningsfordeling og opkrævning
 • Printopgørelser og overvågning: For at gøre det nemt at sammensætte en komplet printhistorik kan alle printaktiviteter i netværket spores i realtid.Den indbyggede Dispatcher Paragon-terminal giver detaljeret kontering af kopiering, scanning og fax (også muligt via eksterne terminaler).
 • Fleksibel omkostningsfordeling: Administratoren kan tildele brugere til bestemte omkostningssteder. Alternativt kan hver bruger vælge det relevante omkostningssted eller projekt før print.
 • Individuel prisberegning: Forskellige enheder, omkostningssteder og brugere kan tildeles til forskellige prislister.Selv i en heterogen printinfrastruktur kan printomkostningerne således beregnes nøjagtigt.
 • Sporing af tredjepartsenheder: Sporing af printjob kan dække hele virksomhedens printinfrastruktur. Det vil sige, at dette også er muligt for enheder, som ikke er fra Konica Minolta.

Detaljeret output- og udgiftsrapportering

Detaljeret output- og udgiftsrapportering
 • Webrapporter: Nem oprettelse af detaljerede oversigter og fleksible rapporter, der kan dække alle aktiviteter for enkelte brugere eller brugergrupper. Dette gør det lettere at overvåge omkostninger på daglig, ugentlig og månedlig basis eller over længere perioder.
 • Rapporter til ledelsen: Både automatisk og on-demand-kompilering af sådanne rapporter for at give virksomhedens ledelse omfattende oversigter, der beskriver hele printmiljøet i et klart struktureret og overskueligt layout.
 • Eksport af rapportresultater: Eksport af rapporter til forskellige formater for at gøre udvekslingen af resultater hurtigere og lettere.
 • Automatisk rapportering: Planlægningsfunktion, der automatisk genererer rapporter med regelmæssige mellemrum (månedligt, kvartalsvist eller årligt) for at give et endnu bedre overblik.

Vil du have mere information? Så hent brochuren eller kontakt os ved at udfylde formularen.

Hent brochure
Dispatcher Paragon