Arbejdspladsen er under stadig forandring og på vej ind i den digitale tidsalder. Derfor kommer vi her med de vigtigste tendenser, som er værd at holde øje med i 2022

Ballerup, Danmark | 2 december 2021

Fem tendenser, der vil forme digitale arbejdspladser og IT-beslutninger i det kommende år

I 2022 forudser Konica Minolta, at digitale arbejdspladser bliver normen, som følge af at Coronapandemien har accelereret den digitale omstillling. Arbejde i hybride teams, hvor en del af medarbejderne deltager via fjernarbejde, mens andre er fysisk til stede, vil være afgørende for at skabe en attraktiv arbejdsplads. Organisationer vil derfor være nødt til at tilbyde medarbejderne begge arbejdsformer og indrette kontorerne på en ny måde. Denne mere fleksible medarbejderstab vil kræve effektive kommunikations- og samarbejdsværktøjer med cloud- og "as-a-Service"-løsninger, der hjælper med at gøre den dynamiske, hybride arbejdsplads, hvor arbejdet også foregår i teams, mulig. Samtidig vil organisationer være presset til at beskytte sig selv mod stadig mere avancerede sikkerhedstrusler. Væsentlige sociale krav vil også påvirke arbejdspladsen: Mens bæredygtighed inden for IT tidligere var en positiv ting, hvor virksomheder kunne skille sig ud for at forfølge bæredygtige dagsordener, bliver klimaneutrale arbejdspladser i stigende grad normen – og bæredygtige løsninger vil nu blive "license to operate". Samtidig hjælper en anden udvikling virksomhederne med at få succes i disse meget dynamiske miljøer: hurtigere og bedre beslutningstagning drevet af data.


Tendens 1: 
Databaseret beslutningstagning er nøglen til succes i omskiftelige arbejdsmiljøer og markedsmiljøer 
I 2022 vil datadrevne processer blive endnu vigtigere for at være på forkant med beslutningskurven. 58 procent af virksomhederne er dog stadig afhængige af deres mavefornemmelse og erfaring fremfor data og1fakta. "Den daglige drift formes af stadig mere komplekse beslutninger. Og data bliver nøglen til at træffe mere velinformerede beslutninger – det er guldet, der skal kæles for," forklarer Olaf Lorenz, Senior General Manager, Digital Transformation Division, Konica Minolta Business Solutions Europe. Målet er at omdanne arbejdspladsoplevelsen ved at forbinde mennesker, rum og teknologi, der viser værdien af data og skaber dynamiske forretningsmæssige forandringer. Takket være vores erfaring med håndtering af papirbaserede workflows har vi ekspertviden til at digitalisere disse workflows – og i sidste ende omdanne ustrukturerede data til strukturerede data. For at skabe forretningsmæssig værdi er det nødvendigt at identificere de rigtige data inden for de enorme mængder data, som virksomheder lagrer. Med AI og Machine Learning (ML) vil det ikke længere være en tidskrævende og besværlig manuel proces, som medarbejderne varetager. AI og ML samler og analyserer enorme mængder data for at finde vigtig forretningsindsigt. For eksempel kan den daglige drift lettes og fremskyndes med Konica Minoltas RPA-værktøjer (Robot Process Automation), der overtager enkle og rutineprægede opgaver – hvilket sikrer, at medarbejderne kan fokusere på mere kreative opgaver og opgaver af høj værdi. På samme måde kan et SIEM-system (Security Information and Event Management) fra Konica Minolta i forbindelse med datasikkerhed bruges til at scanne data i realtid for at opdage trusler med det samme og endda forudsige dem på forhånd. 
 
Tendens 2: 
Det bedste fra to verdener: 
Det hybride kontor bliver normen 
Ifølge en undersøgelse2 ønsker 52 % af medarbejderne at kunne være mere fleksible efter pandemien i forhold til placeringen af deres arbejdsplads. Det betyder, at selv i 2022 vil den digitale arbejdsplads med fjernarbejde eller en hybridløsning blive normen i mange organisationer, og at det vil være undtagelsen, at medarbejdere udelukkende arbejder fra virksomhedens kontorer. Ana Esteban, Lead Customer Insights hos Konica Minolta Business Solutions Europe, beskriver det ændrede mønster for arbejdsmiljøer: "Kontoret vil snarere blive opfattet som et socialt samlingspunkt. Det vil være et sted for præsentationer, teambuildingsarrangementer, introduktion af nye projekter eller andre opgaver, hvor man er nødt til at samle sine medarbejdere for direkte kommunikation. Som følge heraf vil løsninger, der muliggør ubesværet udveksling af information og samarbejde, blive endnu vigtigere. Med Microsoft 365 giver Konica Minolta mulighed for intelligent samarbejde i skyen, f.eks. ved at give teams mulighed for at arbejde samtidig med dokumenter, uanset tid og sted. Som Microsoft Global Managed Partner samarbejder Konica Minolta med Microsoft om at sætte fart på vores kunders omstillinger i forhold til den digitale arbejdsplads. Når færre medarbejdere er fysisk til stede på kontoret, reduceres behovet for kontorplads, hvilket fører til mindre kontorer3. IT-infrastrukturen skal passe ind i den svindende plads. Et godt eksempel på denne udvikling er Workplace Hub fra Konica Minolta – en omfattende løsning, der kombinerer serverinfrastruktur med udskrivnings- og dokumenthåndteringsfunktioner i én MFP.  
 
Tendens 3: 
Cloud overføres til kernen i forretningsworkflows, og "as a Service"-løsninger bliver forretningskritiske
 
I 2022 vil muligheden for at optimere udnyttelsen af IT-ressourcerne blive endnu mere relevant, efterhånden som presset vokser i forhold til manglen på kompetencer. 65 procent af CIO'erne var enige i, at udfordringerne ved at ansætte IT-talenter har en negativ indvirkning på branchen.4Cloud-løsninger kan derfor understøtte dette ved at sørge for, at IT-afdelingerne ikke behøver bekymre sig om at administrere, sikre og opdatere IT-infrastrukturen, samtidig med at de interne ressourcer fokuseres på mere strategisk værdifulde projekter. Samtidig gør cloud-løsninger det muligt for organisationer at holde styr på omkostningerne, tilpasse tjenesterne fleksibelt efter ændrede krav og spare penge på serverkapacitet. Det giver organisationer mulighed for at være på forkant med teknologien, uanset deres størrelse og evne til at konkurrere i kampen om talenter. Efterhånden som forretningsmodellerne ændrer sig, og behovet for fleksibilitet og effektivitet øges, bevæger organisationer sig væk fra traditionel IT-infrastruktur mod en cloud first-strategi," siger Philipp Schröder, Head of Portfolio Strategy & Management hos Konica Minolta Business Solutions Europe. “Et af de områder, der ofte bliver ved med at køre på lokale servere, er dog print management-infrastrukturer. Ved at flytte din printinfrastruktur til skyen optimerer du ikke kun de mobile arbejdssteder, men aflaster også IT-personalet fra den byrde, det er at administrere forskellige printservere.“ 
 
Tendens 4: 
Ransomwaretruslen mod virksomheder forventes at stige
 
En af udfordringerne ved hybride og fleksible arbejdsmodeller er at opretholde datasikkerheden og i sidste ende beskytte virksomhedernes intellektuelle ejendom. "En undersøgelse foretaget af Konica Minolta viste, at 37 % af virksomhederne mente, at en virus, malware eller en generel sikkerhedstrussel specifikt skyldtes omstændighederne som følge af COVID-19-situationen5. Over halvdelen af de adspurgte virksomheder har allerede oplevet en hændelse med ransomware i løbet af de seneste to år, hvilket har gjort det til en reel trussel. Stigningen i anonyme kryptovalutaer gør det nemmere for stadigt mere professionelle kriminelle at opkræve løsepenge.6 "Med flere digitale workflows bliver de potentielle mål for cyberangreb i virksomheder højere. Både software og hardware skal bygge en stærk mur mod disse trusler. Derfor har cybersikkerhed været nødt til at blive en endnu vigtigere prioritet for virksomhederne," forklarer Torben Mowka, Product Manager hos Konica Minolta Business Solutions Europe. Ofte er det ikke på virksomhedernes dagsorden, at MFP'er også kan være gateways til hackerangreb. Derfor har Konica Minolta udsat sine MFP'er for omfattende tests fra NTT DATA og sikkerhedsafdelingen i NTT Ltd. Under 80-timers-testen forsøgte ingeniørerne at hacke enhederne, dog uden resultat. Derudover scanner Bitdefender-virusscanningsløsningen indgående og udgående data i realtid for inficerede data. Hvis printjobs er inficerede, sletter Bitdefender dem. 
 
Tendens 5: 
Bæredygtighed på arbejdspladsen – fra differentiator til business as usual
  
Under klimatopmødet COP26 i Glasgow i november 2021 mødtes verdens ledere for at drøfte vor tids vigtigste emne – klimaforandringer og de tiltag, der er nødvendige for at stoppe de katastrofale konsekvenser. Alle interessenter skal træffe effektive foranstaltninger – herunder også virksomheder. Hos Konica Minolta har bæredygtighed længe været en integreret del af virksomhedens forretning og strategi. Det omfatter også bæredygtige tjenester til kunderne, som har til formål at reducere deres CO2-emissioner. Bizhub ECO-tjenesten tilbyder f.eks. forudindstillet ECO-konfiguration til MFP'er, der sparer toner og automatisk sletter tomme sider. Den omfatter også programmet Enabling Carbon Neutrality til udligning af CO2-udledninger i løbet af enhedens livscyklus. Siden 2015 er 30.000 tons CO2 allerede blevet udlignet. Derudover plantes der et træ i Kenya for hver bizhub ECO-service, der sælges, takket være et samarbejde med Treedom. "Med denne tjeneste bidrager vi til både miljøvenlige og sociale løsninger," forklarer Sharon Heymann, Senior Expert Sustainability Management hos Konica Minolta Business Solutions Europe. "Bæredygtighed handler også om hele livscyklussen for enheder og forbrugsstoffer. Konica Minolta-produkter er designet med materiale- og energibesparelse og lang levetid for øje, så de nemt kan genbruges efter første brug eller genanvendes, når de er udtjente."  


quotation marks

“Med alle udfordringerne foran os, tror jeg på, at 2022 vil blive et år, hvor vi alle vil være i stand til at udnytte nye muligheder for bedre forretningsresultater, mere velvære på arbejdspladsen og et mere bæredygtigt og sikkert arbejdsmiljø.”

Olaf Lorenz, Senior General Manager, Digital Transformation Division, Konica Minolta Business Solutions Europe

[1] How Many Business Decisions Are Based On Gut Feel Rather Than Data?, BI-Survey, https://bi-survey.com/business-decisions-gut-feel
[2] What employees are saying about the future of remote work, McKinsey, 2021, https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/what-employees-are-saying-about-the-future-of-remote-work
[3] Fortune 500 Executives Tell Us What Their Post-COVID Workplaces Will Look Like, Great Place to Work, 2021, https://greatplacetowork.com.vn/resource/fortune-500-executives-tell-us-what-their-post-covid-workplaces-will-look-like/  
[4] Harvey Nash / KPMG CIO Survey 2020: Everything changed. Or did it?, https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/09/harvey-nash-kpmg-cio-survey-2020-everything-changed-or-did-it.html
[5] Konica Minolta research reveals the impact of Covid-19 on small and medium-sized businesses, Konica Minolta/Keypoint Intelligence, 2021, https://www.konicaminolta.eu/eu-en/news/konica-minolta-research-reveals-the-impact-of-covid-19-on-small-and-medium-sized-businesses
[6] Ransomware and cryptocurrency: A match made in hell, 2021, https://bravenewcoin.com/insights/ransomware-and-cryptocurrency  
Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s er den markedsledende udbyder af outputløsninger i Danmark. Konica Minolta har med egne produkter inden for IT-services sat gang i en større transformation, der vil markere Konica Minolta som fremtidens IT-services leverandør. Vi er i Danmark ca. 200 ansatte, som omsætter for ca. 400 mio.kr. i form af salg, service og support af løsninger inden for IT, kopi, print og digitale produkter. På verdensplan beskæftiger Konica Minolta ca. 43.000 medarbejdere.