De fem vigtigste tendenser inden for digitale arbejdspladser, der vil skabe succes for virksomheder i 2023

| 9 december 2022

Der kan ikke herske tvivl om, at den digitale arbejdsplads i 2022 har fortsat sin udvikling og er vokset endnu hurtigere end i de to foregående år. Det moderne virtuelle kontor har givet en stor andel af medarbejderne mulighed at arbejde eksternt under pandemien. Det har ingen geografiske begrænsninger og har styrket tendensen i retning af hybridarbejde på tværs af en lang række forskellige sektorer. Bredere overvejelser, såsom den globale klimakrise, inflationen og den fortsatte krig i Ukraine, vil fortsætte med at forme den digitale arbejdsplads i 2023. Da organisationer og virksomheder ønsker at forblive omkostningseffektive og konkurrencedygtige, samtidig med at de tager hånd om medarbejdernes ændrede forventninger, vil de fortsat sætte deres lid til digital teknologi på arbejdspladsen for at sikre medarbejdernes produktivitet, tilfredshed, fastholdelse af talenter og tiltrækning af nye medarbejdere.


Konica Minolta har identificeret fem hovedtendenser, der især vil påvirke og definere den digitale arbejdsplads i 2023. Nogle af tendenserne blev også fremhævet sidste år og vil muligvis fortsætte med at være fremtrædende, da mange digitale tendenser på arbejdspladsen er langsigtede og vil fortsætte med at gøre sig gældende i de kommende år.
 
Tendens 1: Strengere regler for miljøbeskyttelse: CSRD er lige om hjørnet
COP 27 i Egypten i november 2022 viste, hvor hårde forhandlingerne er, når det gælder om at nå til enighed om strenge mål for klimaændringer. Især de europæiske lande havde på forhånd større forventninger. I 2019 blev den Europæiske Grønne Pagt forelagt for første gang, ifølge hvilken EU-medlemsstaterne har sat sig som mål at opnå klimaneutralitet inden 2050 for at opfylde de forpligtelser, der blev aftalt under COP 21 i Paris i 2015. For at fremme dette ud fra et virksomhedsperspektiv har EU for nylig vedtaget det kommende direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive), som kræver, at virksomhederne årligt rapporterer om deres governance, sociale og miljømæssige konsekvenser samt risici i forbindelse med deres aktiviteter. Virksomhederne skal forberede sig på CSRD, da det gradvist vil gælde for forskellige virksomhedskategorier fra 2024 og erstatte det tidligere direktiv om non-finansiel rapportering. I stedet for de nuværende 11.700 virksomheder i Europa skal omkring 50.000 rapportere i henhold til CSRD.[1]
 
Med et øget pres fra specifik lovgivning for at demonstrere bæredygtighed samt forventningerne til virksomheders sociale ansvar vil den måde, som alle organisationer driver forretning på, blive genstand for større opmærksomhed. Konica Minoltas miljøpolitik fremmer for eksempel bæredygtig udvikling og rentabel vækst ved at integrere miljømæssige, økonomiske og sociale perspektiver i virksomhedens strategier for at sikre, at aktiviteter gennemføres i henhold til menneskerettigheder og med miljøet i betragtning. Dette omfatter overholdelse af love og retningslinjer, miljøovervejelser om produktets livscyklus og genanvendelse, forebyggelse af forurening og støtte til det bredere bæredygtige samfund.
 

Tendens 2: Kommunikations- og samarbejdsværktøjernes voksende betydning i tider med hybridarbejde
Overgangen til hybridarbejde har vist mange virksomheder, at ældre kommunikationsplatforme (f.eks. e-mail) ikke længere er egnede til større behov for onlinesamarbejde. Microsoft Teams har været afgørende for fjernarbejde og samarbejde under pandemien og har dokumenteret, at det er meget mere end blot et video-opkaldsprogram, der konkurrerer med Zoom. Teams fungerer som et centrum for teamwork, der letter projektstyring, chat/opkald og møder, indholdsdeling og redigering – alt sammen på ét sted. Den voksende betydning viser sig også i tallene: Siden februar 2020 har den gennemsnitlige bruger af Teams øget sin ugentlige mødetid med 252 % og sendt 32 % flere chatbeskeder om ugen i februar 2022 end i marts 2020.[2]
 
Som Microsoft Global Managed Partner er Konica Minoltas akkrediterede ekspertteam i stand til at hjælpe alle typer af organisationer af enhver størrelse med at realisere alle fordelene ved kommunikation og samarbejde med Microsofts udvalg af værktøjer, herunder Microsoft 365 med Teams, der hjælper virksomheder med at organisere sig bedre og interagere bedre med medarbejderne. Ved hjælp af Microsoft Teams og den bredere Microsoft 365-pakke kan virksomheder modernisere og digitalisere forretningsprocesser, så de passer perfekt ind i deres hybride arbejdsmiljø og kan tilgås overalt på enhver enhed, så deres forretningsaktiviteter er fuldstændig fleksible.
 

Tendens 3: Medarbejderne kræver fleksibilitet med hensyn til arbejdstid og arbejdssted
I betragtning af det store antal fratrædelser efter pandemien skal organisationer levere den bedst mulige oplevelse for at holde eksisterende medarbejdere engagerede og tilfredse, samtidig med at de tiltrækker nye talenter. Dette gælder især generation Z-medarbejdere. 58 % (i forhold til 43 % i alt) af dem vil sandsynligvis overveje at skifte job i år.[3] En tredjedel (31 %) af arbejdstagerne i Europa har allerede skiftet job inden for de sidste to år.[4] De vigtigste grunde til ikke at modtage et jobtilbud omfatter manglende flekstid (37 %) og fleksibilitet i forhold til arbejdssted (28 %)[5], da 53 % er mere tilbøjelige til at prioritere sundhed og velvære end før pandemien[6]. Virksomheder, der tager højde for dette og leverer en bedre balance mellem arbejde og fritid gennem fleksible modeller, tilfredsstiller deres medarbejdere, tiltrækker nye talenter, forbedrer produktiviteten og forbliver konkurrencedygtige.  
 
Med sin Intelligent Connected Workplace-portefølje tilbyder Konica Minolta komplet support og komplette løsninger, så virksomheder kan få fuldt udbytte af en række værktøjer til fleksibelt arbejde. Løsningerne til fjernarbejde og hjemmekontorer omfatter cloud-tjenester, samarbejde og kommunikation, Mobile Print, sikkerhedstjenester og informationsstyringstjenester – alt sammen designet til at give en virksomhed og dens teams fuld fleksibilitet.


Tendens 4: IT-as-a-Service (ITaaS) og Desktop-as-a-Service (DaaS) giver større fleksibilitet i udfordrende tider
ITaaS giver enhver virksomhed betydelige fordele. I stedet for at købe IT-hardware, -software og -tjenester direkte får virksomheden alt, hvad den behøver, til en fast pris for hvert enkelt teammedlem. Derved undgås store startudgifter til kapital og en intern IT-afdeling til at yde service, og I sikrer, at omkostningerne til vedligeholdelse og opgraderinger forbliver forudsigelige og overkommelige. Virksomheden kan nemt skalere sine IT-funktioner op eller ned for at opfylde kommercielle behov og teamets behov. DaaS tager denne tilgang endnu længere ved at levere en virtuel pc til en individuel eller specifik gruppe af personer, baseret på deres jobkrav. Når en medarbejder forlader virksomheden og ikke længere skal have adgang til virksomhedens data, kan tilladelser hurtigt og nemt tilbagekaldes, hvilket gør fremgangsmåden meget sikker og omkostningseffektiv.  
 
Som en del af sine administrerede IT-tjenester tilbyder Konica Minolta både SaaS (Cloud Print) og Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Her overtager Konica Minolta styringen og vedligeholdelsen af programmer samt servere, lager og netværk for kunden i cloud, så kunderne ikke behøver at bekymre sig om, hvordan teknologien fungerer. Konica Minolta benytter hovedsageligt sine egne europæiske datacentre i Hannover (Tyskland) og Stockholm (Sverige) for at sikre, at disse data er fuldt beskyttede og sikre samt nemt tilgængelige. Desktop-as-a-Service er også en del af Workplace One, en kompakt digital arbejdspladspakke, der består af et administreret Microsoft 365-miljø, administrerede sikkerhedskopieringstjenester, fjernovervågning og -administration samt en SharePoint-baseret virksomhedsportal, der allerede sælges med succes i Sverige.
 

Tendens 5: Gør mere med mindre – AI og en mere fordybende digital verden      
Med Internet of Things (IoT), der fortsætter med at vokse tilsyneladende uden begrænsninger, bliver flere og flere systemer omfattet af virksomhedsnetværk. Denne eksplosion i tilgængeligheden af data på arbejdspladsen sikrer, at AI (Artificial Intelligence), der lærer processer og mønstre, kan tilbyde store muligheder i automatisering af arbejdsgange og dermed opnå større besparelser gennem omkostningsbesparelser og bedre brug af dygtige medarbejderes tid.
 
Man kan bl.a. bruge Robotic Process Automation (RPA), hvor AI overtager visse processer (ofte gentagne, arbejdskraft-intensive funktioner). Videoanalyse er et andet vigtigt aspekt af denne automatisering. Konica Minoltas videoløsninger dækker for eksempel ikke kun sikkerhedsprogrammerne, men de er også perfekte til overvågning af produktionslinjer til kvalitetskontrol, arbejdsmiljøopgaver for at beskytte medarbejdere (f.eks. sårbare personer, der bevæger sig ind i farlige områder) og registrere brande. Med effektiv AI- og kamerateknologi er de potentielle anvendelsesområder næsten ubegrænsede.  
 

quotation marks

Efterhånden som alle typer af virksomheder og organisationer søger at "gøre mere med mindre", bliver den digitale arbejdsplads endnu vigtigere i 2023 og frem. Presset om at øge bæredygtigheden, samtidig med at de understøtter hybridarbejde og skaber fleksibilitet på arbejdspladsen, vil betyde større pres på IT-tjenester og øget brug af automatisering. Konica Minoltas Intelligent Connected Workplace-portefølje er designet til at opfylde alle disse behov fra en enkelt ekspertleverandør, så virksomheder kan koncentrere sig om deres kerneaktiviteter med fuldstændig ro i sindet.

Olaf Lorenz

Chef for International Marketing Division, Konica Minolta Business Solutions Europe

 

[1] Bæredygtig økonomi: Parlamentet vedtager nye regler for multinationale selskabers rapportering, 2022, https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20221107IPR49611/sustainable-economy-parliament-adopts-new-reporting-rules-for-multinationals

[2] Store forventninger: Sådan får du hybridarbejde til at fungere, Microsoft, 2022, https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/great-expectations-making-hybrid-work-work

[3] Store forventninger: Sådan får du hybridarbejde til at fungere, Microsoft, 2022, https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/great-expectations-making-hybrid-work-work

[4] Status for hybridarbejde 2022: Europa, Owl Labs, 2022, https://owllabs.eu/state-of-hybrid-work-emea/2022

[5] Status for hybridarbejde 2022: Europa, Owl Labs, 2022, https://owllabs.eu/state-of-hybrid-work-emea/2022

[6] Store forventninger: Sådan får du hybridarbejde til at fungere, Microsoft, 2022, https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/great-expectations-making-hybrid-work-work
 

Find løsninger til den digitale arbejdsplads

Vores omfattende løsninger til digitale arbejdspladser gør dine data mere sikre og kompatible, dine oplysninger mere overskuelige og tilgængelige, dit arbejde mere produktivt og din IT-infrastruktur nemmere at håndtere. 

Vi står for driften af din IT, du driver din virksomhed. 

Læs mere om digitale arbejdspladser

Kontakt

Kontakt

Melanie Olbrich

Senior Expert Content Strategy & Development, Corporate Communications

melanie.olbrich@konicaminolta.eu

051174045337