Opdatering 11. Januar 2023

Vi har igennem flere måneder optimeret og forbedret vores leveringsprocesser og kan nu se, at leveringssituationen er blevet stabiliseret og vi igen er begyndt at levere maskiner og tonere til vores kunder.

Tak for tålmodigheden

_____________________________________________________________

 

Opdatering 14. september 2022

Leveringssituationen på tonere bliver bedre dag for dag. I løbet af de sidste par måneder har vi haft fokus på at forbedre vores produktions- og leveringsprocesser, som har resulteret i et betydeligt fald i vores backlog.

Fra marts til august måned er det lykkedes os at reducere vores restordre-beholdning med 70%, og tendensen fortsætter.

Der er også gode nyheder at spore globalt, da havnene i Kina igen er åbnet for containertransport.

Selvom vi ikke er tilbage til normalen endnu, mener vi, at den samlede leverance-situation vil være stabiliseret inden årets udgang.

Tak for din tålmodighed
______________________________________


Opdatering 24. juni 2022

Logistiksituationen er forbedret på globalt plan. Det betyder, at flere af vores leverancer kommer igennem. Desværre er der stadig faktorer i leveringsprocessen, som påvirker leveringen af tonere.

Vores produktion af tonere kører med maksimalt output for tiden. Vi producerer minimum 20% mere end normalt på månedlig basis.  

Det kan tage op til 10 uger fra produktion til levering af tonere. COVID-19-nedlukninger i Kina kombineret med krigen i Ukraine forlænger leveringstiden betydeligt.

Da transportcontainerne er ”i lockdown”, efterstræber vi at flyve alle leverancer ud for at forbedre leveringsflowet. Vi kan dog ikke levere de samme volumener som ved containertransport.

Med henblik på det nuværende "backorders" i forhold til tonere, regner vi med, at vi kommer til at kunne nedbringe vores "backorders" senest i oktober 2022.

Vi forventer en stabilisering af leverancerne af maskiner og hardware i slutningen af året og forventer længere leveringstid i en periode fremadrettet.

Vi beklager den uheldige situation og følger processen på daglig basis og gør, hvad vi kan for at løse situationen.

Tak for din forståelse.

________________________________________

 

Opdatering 20. maj 2022

Forstyrrelser i de internationale logistikprocesser påvirker fortsat leveringstiderne inden for flere forskellige brancher, herunder vores. Den hårde håndtering af COVID-19-situationen i Kina samt følgerne af krigen i Ukraine/Rusland er med til at øge leveringstiden og omkostningerne inden for alle brancher.

Vi kan generelt imødekomme den månedlige tonerefterspørgsel, men der er stadig restordre på visse S/H-tonere. Situationen forventes at blive forbedret i løbet af oktober.
Vores fabrikker i Tatsuno og Kofu i Japan har genoptaget tonerproduktionen fuldt ud, baseret på den nye og mere effektive tonerproduktionsproces. Store bulk tonerforsendelser til vores tonerpåfyldningsanlæg i Europa er genoptaget i oktober 2021 (Kofu-fabrikken) og november 2021 (Tatsuno-fabrikken).

Samlet set har vi, for størstedelen af alle A3- og A4-kontormaskiner, nået at imødekomme den månedlige tonerefterspørgsel. Der er dog stadig restordre inden for s/h-området, specifikt for Tatsuno-relaterede typer, som påvirker visse modeller inden for bizhub i-serien (C3350i/C4050i/C3320i og C250i/C300i/C360i/C750i).
Vi forventer at komme ud af denne restordresituation gradvist i løbet af andet halvår (oktober). Vi analyserer løbende efterspørgslen og udbuddet af tonere for at tilpasse produktionen om nødvendigt.

Med hensyn til tonere til Konica Minolta produktionsprintere sigter vi på at møde den månedlige tonerefterspørgsel ved hjælp af lokale indkøb af tonere fra tredjeparts-leverandører samt løbende levere originale Konica Minolta tonere. Vores nuværende vurdering er, at vi kommer til at opfylde det månedlige efterspørgselsniveau ved udgangen af andet kvartal (september). Som følge af forskellige foranstaltninger på lokalt og centralt plan har vi været i stand til at halvere antallet af restordre siden starten af oktober 2021.

Optimeringer i fyldningsprocesserne som yderligere modforanstaltninger for fremtiden
Vores tonerpåfyldningsanlæg i Frankrig (BSF) arbejder stadig på fuld kraft. En ny produktionslinje til påfyldning er blevet åbnet siden slutningen af april, og det er nu blevet afstemt med fagforeningerne i Frankrig, at vi også kan aktivere ekstra produktionshold i weekenderne. Alle disse foranstaltninger gør det muligt for BSF at arbejde 21,5 timer om dagen i hverdagene.

Vi arbejder også på at optimere leveringen af tonere fra et globalt perspektiv. Det vil betyde, at når der lokalt er mindre behov for tonere i en bestemt region, vil toner fra denne region blive flyttet til andre regioner, hvor efterspørgslen er større.

Ydermere vil Konica Minolta renovere produktionslinjerne i Kofu og Tatsuno, som vil forbedre vores produktionsprocesser yderligere. Dette vil medføre en stigning i produktionen af tonere på 40 tons ’YMC-tonere’ om måneden og 130 tons ’K-tonere’ om måneden, som svarer til en stigning på 15-20 %. 
 
Globale logistikforhold udfordrer fortsat tilgængeligheden af hardware i de kommende uger – Forbedringer i sigte for visse s/h-kontorprodukter og alle PP-produkter
Lockdowns i det sydlige og østlige Kina samt de generelle globale forsinkelser i forsyningskæden påvirker hardwareleverancerne fra Kina og Malaysia. I april er alle sø- og luftfragtleverancer fra Østkina blevet suspenderet.
Dette vil medføre en række følgevirkninger i de kommende måneder. Genoptagelsen af produktionen i Shanghai vil muligvis blive i slutningen af maj, mens produktionen i Malaysia og Donguang allerede kører enten helt eller delvist, men kan muligvis blive udsat for en yderligere nedlukning på grund af Shanghai lockdown og problemer med komponentforsyningen.
Bemærk venligst, at de ovennævnte antagelser omkring genåbningen udelukkende er baseret på de kinesiske myndigheder og deres håndtering af COVID-19-krisen i Kina.

Den gode nyhed er, at tilgængeligheden af visse sort/hvide produkter ligger over den aktuelle efterspørgsel, som betyder, at flere restordre vil blive leveret.

Der er nyt omkring PP-produkterne – Farve- og sort/hvid versioner.
For A3- og A4-farvemaskiner, har vi desværre stadig restordrer. Vi planlægger en fremskyndelse af produktionen på de berørte produktionsanlæg (så snart de får lov til at genåbne) og forsøger at bekræfte luftfragtleverancerne så hurtigt som muligt. På nuværende tidspunkt kan vi ikke forudsige udviklingen i tilgængeligheden og vil opdatere situationen så hurtigt som muligt.

Konica Minolta beklager fortsat ulejligheden af eftervirkningerne forårsaget af den globale situation, og arbejder i døgndrift på at løse udfordringerne så hurtigt som muligt.

________________________________________

Opdatering 18. maj 2022

Generelt har de forskellige forstyrrelser i de internationale logistikprocesser stor indflydelse på leveringstider blandt flere forskellige brancher herunder vores. Den strenge håndtering af COVID-19-situationen i Kina samt følgerne af krigen i Ukraine/Rusland øger fortsat leveringstiden og omkostningerne for næsten alle brancher.

Niveauet for dækning af den månedlige tonerefterspørgsel er nået - der er dog stadig restordre på visse S/H-tonere - forventet genopretning i oktober
Både vores fabrikker i Tatsuno og Kofu i Japan har genoptaget produktionen af toner fuldt ud, og vi har arbejdet dag og nat for at fjerne efterslæbet og opbygge leverance lige siden vi byggede den nye tonerproduktionsproces på fabrikkerne. Bulk toner-forsendelser til vores aftapningsfabrik i Europa er genoptaget i oktober 2021 (Kofu-fabrikken) og november (Tatsuno-fabrikken).

Samlet set har vi, for størstedelen af alle A3- og A4-kontormaskiner nået niveauet for at dække vores månedlige tonerefterspørgsel. Der er dog stadig restordre for s/h-området for Tatsuno-relaterede bulk typer, som påvirker visse modeller af vores bizhub i-serie (C3350i/C4050i/C3320i og C250i/C300i/C360i,C750i). Vi forventer at komme ud af denne restordre gradvist i begyndelsen af andet halvår (oktober), mens der foretages en konstant analyse af efterspørgsel og udbud for at tilpasse produktionen om nødvendigt.

Med hensyn til tonere til vores produktionsprintere sigter vi mod at nå vores månedlige efterspørgselsdækning ved yderligere lokale indkøb af tonere fra tredjeparts-leverandører og løbende levere originale KM tonere. Vores nuværende skøn lyder på, at vi kommer til at opfylde det månedlige efterspørgselsniveau ved udgangen af andet kvartal (september). Som følge af forskellige foranstaltninger på lokalt og centralt plan har vi været i stand til at halvere vores centrale restlager allerede siden genstarten i oktober 2021.

Optimeringer i fyldningsprocesserne som yderligere modforanstaltninger for fremtiden
Vores tonerpåfyldningsanlæg i Frankrig (BSF) arbejder stadig på fuld kraft. En ny produktionslinje til påfyldning er blevet tilføjet siden slutningen af april, og nu er det blevet afstemt med fagforeningerne i Frankrig, at vi også kan aktivere ekstra skift i weekenderne. Alle disse foranstaltninger gør det muligt for BSF at arbejde 21,5 timer om dagen i hverdagene.

Vi arbejder på at udvikle en global komplementær påfyldningsproces med henblik på at optimere leveringen af tonere fra et globalt perspektiv. Det vil betyde, at når der lokalt er mindre behov for tonere i en bestemt region, vil denne region fylde flasker til andre regioner, hvor efterspørgslen er større.
En anden foranstaltning, som vi vil træffe for at forbedre vores processer på baggrund af de smertefulde erfaringer fra det seneste år, er, at vi vil renovere produktionslinjerne i Kofu og Tatsuno. Dette vil medføre en stigning i produktionen af tonere på 40 tons toner om måneden (YMC-toner) og 130 tons om måneden (K-toner), hvilket svarer til en stigning på 15-20 %. Vi vil nøje afstemme timingen af denne konstruktion med den konstante forsyning og sikkerhedslagerkapacitet på det pågældende tidspunkt.

Globale påvirkninger har stadig en stærk indvirkning på tilgængeligheden af hardware i de kommende uger – forbedringer for visse s/h-kontorprodukter og alle PP-produkter
Lockdowns i det sydlige og østlige Kina samt de generelle globale forsinkelser i forsyningskæden påvirker hardwareleverancerne fra Kina og Malaysia. I april er alle sø- og luftfragtleverancer fra Østkina blevet suspenderet, hvilket vil medføre en række følgevirkninger i de kommende måneder. Genoptagelsen af produktionen i Shanghai vil muligvis blive i slutningen af maj, mens produktionen i Malaysia og Donguang allerede kører enten helt eller delvist, men kan mulighed blive udsat for en yderligere nedlukning på grund af Shanghai lockdown og problemer med komponentforsyningen. Bemærk venligst, at dette kun er antagelser, da genåbningen udelukkende er baseret på de kinesiske myndigheder og deres håndtering af COVID-19-krisen i Kina.

Den gode nyhed er, at tilgængeligheden af visse sort/hvide kontorprodukter ligger over den aktuelle efterspørgsel, hvilket betyder, at de er tilgængelige til de ordrer, som ligger og venter.

Der er også nyt omkring PP-produkterne – farve og sort/hvid versionerne.
For A3- og A4-farvemaskiner, har vi desværre stadig et stort efterslæb. Som modtræk planlægger vi en fremskyndelse af produktionen på de berørte produktionsanlæg (så snart de får lov til at genåbne) og forsøger at bekræfte luftfragt til leverancer så hurtigt som muligt. På nuværende tidspunkt kan vi ikke forudsige udviklingen i tilgængeligheden og vil opdatere situationen så hurtigt som muligt.

Vi beklager fortsat ulejligheden af eftervirkningerne forårsaget af den globale situation, og arbejder i døgndrift på at løse udfordringerne så hurtigt som muligt.


_________________________________________

Opdatering 22. marts 2022


Igennem de seneste måneder har vi kommunikeret en række opdateringer omkring vores leverings-situation via vores direkte kanaler såsom, salg, e-mails og kundeservice.

Her er overblikket over den nuværende situation:

Tonere
Både vores fabrikker i Tatsuno såvel som Kofu i Japan har genoptaget den fulde tonerproduktion siden december, og vi arbejder på højtryk på at levere vores backlog og er i gang med at genopbygge leverancerne, siden vi etablerede den nye tonerproduktionsproces på fabrikkerne.
 
Baseret på vores seneste erfaringer og for løbende at forbedre vores services, har Konica Minolta både ændret produktionsprocessen og lagerhåndteringen af tonere.

Vi har valgt at forhøje vores minimumsbeholdningen betragteligt for at kunne servicere vores kunder bedst muligt. Ydermere, vil indkøb af tonere blive delt op og distribueret igennem forskellige uafhængige kanaler – herunder licensering af tredjepartsproducenter.
 
Disse og andre tiltag sikrer en stabil forsyning til vores værdifulde kunder og samarbejdspartnere. Vi producerer allerede nu flere tonere end det daglige behov. 
I januar 2022 er der blevet produceret over 1.200 ton toner (svarende til 345.000 flasker tonere), hvor kun 1.000 tons var den "normale" planlagte mængde. Den uheldige situation er, at nogle kunder fortsat venter på tonerforsyninger – dette er koblet til den overordnede globale forsyningskædekrise, der manifesterer sig i en forsinkelse af transporttid: I øjeblikket tager det betydeligt længere tid end normalt for bulk tonere at blive sendt til vores aftapningsfabrik i Frankrig og endelig over til kunden. Vi holder konstant øge med leveringstiderne og optimerer løbende.
 
Selvom der er tonere tilgængelige til de fleste maskiner, har vi stadig længere leveringstider på nogle tonertyper. Vi beklager at måtte meddele, at tonere til MFP-maskinerne bizhub C3320i, C4050i, C3300i, C4000i og 4050i, 4750i samt 4700i (Sparrow) ikke er på lager i øjeblikket. Tonerne til de ovenstående modeller bliver produceret på vores malaysiske fabrik, hvor flere uforudsigelige begivenheder, herunder den seneste oversvømmelse og den malaysiske regerings restriktive håndtering af et Omicron-udbrud på fabrikken, har ført til en midlertidig afbrydelse af tonerproduktionen på denne lokation. Den globale harpikskrise bremser også produktionen af ​​disse tonerflasker. På grund af den overordnede globale krise i forsyningskæden - herunder betydeligt begrænset kapacitet for containerleverancer - står vi i øjeblikket over for en restordresituation af tonere fra vores fabrik i Malaysia.
 
Konica Minolta arbejder ihærdigt på at løse denne situation gennem brug øget arbejdskraft og flere skift i den malaysiske produktion. Situationen for Sparrow modellerne vil blive markant forbedret i slutningen af ​​marts og dermed nedbringe vores produktions-backlog.
 
Hardware
Samlet set oplever virksomheder i fremstillings- og produktionsindustrien løbende en række udfordringer, som resulterer i den såkaldte ”bullwhip effect” forårsaget af COVID-19 pandemien. Konica Minolta, som er en af ​​dem, har arbejdet intensivt for at minimere påvirkningen på vores daglige forretning, og vi vil fortsætte med at gøre vores bedste for at leve op til vores egne høje krav og stræbe efter at være din foretrukne leverandør af ”intelligent connected workplace” i office branchen.
 
Den globale halvledersituation har desværre ikke ændret sig væsentligt siden vores sidste opdatering. I tillæg til halvledermanglen, på lige fod med andre globale producenter, står vi nu vi over for yderligere udfordringer: Den malaysiske oversvømmelse og en restriktiv håndtering af Omicron-bølgen i Kina og Malaysia har ført til en forsinkelse i produktionen, da der ikke er nok fabriksarbejdere til rådighed på vores produktionsfaciliteter. Dette medfører løbende forsinkelser af i-serien, som vi forsøger at holde på et minimumsniveau.
 
Vi beklager fortsat ulejligheden af eftervirkningerne forårsaget af den globale situation, og arbejder i døgndrift på at løse udfordringerne så hurtigt som muligt.Opdatering december 2021


Toneropdatering - MFP
Konica Minoltas produktion af toner er genoptaget planmæssigt på fabrikkerne i Kofu og Tatsuno. Forsyningskæderne er genetableret. Toneren fra fabrikkerne i Japan bliver kontinuerligt leveret til Europa og videre ud til slutkunder.

Samtidig har Konica Minolta igangsat en række ekstraordinære aktiviteter, som opkøb af tonere og bedre genanvendelse af brugte tonere for at få mindsket betydningen af det midlertidige produktionsstop. Den samlede effekt af tiltagene betyder, at der sker en væsentlig forbedring i leverancesituationen her i slutningen af november/primo december. 

I løbet af de seneste uger er der leveret meget toner til kunder, og ”backlog” er nedbragt. Konica Minolta har en forventning om, at tonerleverancerne fremadrettet vil være stabile, og at den resterende ”backlog” vil blive afviklet indenfor en overskuelig periode. 

Står du akut og mangler toner, så ræk ud til din salgskonsulent, der så vil afsøge alle muligheder for at fremskaffe toner til dig.
 
Vi vil løbende opdatere situationen, når der er nyt at berette. 
 
Toneropdatering - PP/IP
Konica Minolta-tonerproduktionen er genoptaget efter planen på fabrikkerne i Kofu og Tatsuno, og forsyningskæden til Europa er blevet genetableret.
Samtidig har vi, som vi tidligere har beskrevet, iværksat en række ekstraordinære aktiviteter for at mindske generne for vores PP/IP-kunder, f.eks. vi har købt tonerlagre fra eksterne leverandører. Ligesom vi har igangsat indkøb af OEM-tonere.

Den samlede effekt af tiltagene betyder, at der løbende sker en forbedring af leveringssituationen.

De seneste uger har vi leveret vores egne eller OEM-tonere til kunderne, og på den måde har vi formået at imødekomme behovet bedre. Konica Minolta har en forventning om, at tonerleverancerne vil være mere stabile i fremtiden.

Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os på servicedesk@konicaminolta.dk.
 
Vi vil løbende opdatere situationen
Som tidligere informeret, så har Konica Minoltas tonerfabrik i Tatsuno været påvirket af en eksplosion i en mindre del af produktionen. Eksplosionen har været af en sådan karakter, at det af sikkerhedsmæssige årsager har været nødvendigt at stoppe produktionen af toner på anden fabrik i Kofu, Japan.
 
Toner til multifunktionsprintere (kontormaskiner)
Årsagen til eksplosionen er identificeret, og produktionen af tonere til vores office-printere blev igangsat den 18. oktober, og forsendelserne af tonere til Europa er begyndt, at ankomme med fly. Samtidig har en række tiltag, som opkøb af tonere og bedre genanvendelse af brugte tonere betydet, at vi har fået flere tonere til vores kunder, som kan være med til at mindske betydningen af det midlertidige produktionsstop. For at få den tilgængelige toner til at strække mest muligt i denne periode, har vi valgt kun at påfylde tonerflaskerne halvt. På denne måde er der flere kunder, der kan få leveret tonere. Den samlede effekt af tiltagene er positiv. Både i uge 43 og uge 44 er der leveret flere tonere til kunder og antallet af restordre er nedbragt. 
 
Toner til Produktionsprintere
Tatsuno-fabrikken, der producerer toner til Produktionsprintere genstarter produktionen den 8.november 2021. Vi oplevere en konstant efterspørgsel efter toner. Vi søger at nedbringe antallet af ordre via forskellige lokale og globale initiativer, bl.a. opkøb af restlagre, indkøb af OEM-toner og deling af nordisk lager. Yderligere, så har vi igangsat indsamling af tonere hos kunder med større lager end behov. Der forventes en mere mærkbar positiv effekt af disse tiltag i de kommende uger. Så snart produktionen genoptages, er der planlagt forsendelser med toner til Europa.
 
Hvornår er vi tilbage til normalen?
Varigheden af forsinkelserne på tonerforsendelser afhænger af flere af de igangsatte initiativer, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at genoprette normale tonerleverancerne til dig. Men en dato for, hvornår vi igen er tilbage til normalen, kan vi desværre ikke komme nærmere på nuværende tidspunkt. Vi vil løbende opdatere situationen, når der er nyt at berette.  
 
Står du akut og mangler toner, så ræk ud til din salgskonsulent, der så vil afsøge alle muligheder for at fremskaffe toner til dig.


Konica Minolta er blevet påvirket af en eksplosion på en af ​​vores tonerfabrikker i Japan (Tatsuno Factory of Konica Minolta Supplies Manufacturing Co., Ltd.) den 12. august 2021.

Ingen personer kom til skade, og skaderne var kun af materiel karakter. Produktionen er stoppet, mens Konica Minolta, Inc. har evalueret årsagen til eksplosionen i tæt samarbejde med lokale brand- og politimyndigheder samt en ekstern, uafhængig tredjepartsorganisation. Det blev fastslået, at statisk elektricitet genereret under tørringsprocessen forårsagede en støveksplosion. På baggrund af dette vil der blive introduceret en ny produktionsmetode for at eliminere enhver risiko for, at problemet opstår igen, når produktionen genoptages.
 
Kofu-anlægget, Konica Minoltas anden tonerfabrik, der også er blevet lukket af forsigtighedshensyn, genoptager tonerproduktionen ved hjælp af denne nye produktionsproces den 18. oktober. Tatsuno-anlægget genoptager tonerproduktionen ved hjælp af den nye produktionsproces den 8. november.
 
De deraf følgende konsekvenser for vores kunder er mangel på toner, som vi regner med vil blive forbedret fra slutningen af ​​november.
 
Konica Minolta undskylder oprigtigt for de implikationer, det får for kunder og partnere, og arbejder på fuld hastighed og på mange niveauer for at blive ved med at forbedre situationen. Vi er i direkte kommunikation med vores kunder og partnere og har prioriteret deres behov, før vi offentliggjorde denne erklæring.

 

I denne midlertidige periode med mulige forsinkelser på toner, kan du som kunde gøre følgende:
 

  • Sikre at der ikke skiftes toner før patronerne er helt tomme
  • Gennemgå jeres lokation for at identificere eventuelle ”forlagte” tonere.
  • Sæt driver indstillingerne på print på ”save mode” og få toneren til at række op til 50% længere 
  • Spar på printet
  • Undlad at hamstre
  • Send mere print over på andre enheder fx Brother-modeller


Opdatering juli 2021:

Desværre er Konica Minolta, ligesom andre leverandører, stadig påvirket af den globale mangel på mikrochips og forbrugsforhold.
Vi har foretaget en dybtgående undersøgelse af, hvordan vi vil blive påvirket af den aktuelle situation. Nedenfor finder du en opsummering af, hvad vi fandt frem til.
 

Maskiner:

Vores fabrikker og leverandører forbedrer produktiviteten. COVID-19 og vaccinesituationen i Asien er dog stadig en enorm risikofaktor, da vi er afhængige af leverandører og partnere uden for Konica Minoltas kontrol.

Derfor er vi i øjeblikket ikke i stand til at fastsætte en specifik leveringsdato. Vi kan kun estimere, at der er en risiko for, at levering kan være mere end 2 måneder forsinket.

Men du kan være sikker på, at vi informerer dig, så snart vi er i stand til at fastsætte en specifik leveringsdato.
 

Tonere:

Vi har desværre haft nogle vanskeligheder. Men på grund af en stor indsats fra medarbejdere hos Konica Minolta forventer vi ikke leveringsproblemer i øjeblikket.
 Verdensomspændende mangel på mikrochips kan betyde længere leveringstider

 
Til rette vedkommende,
 
Konica Minoltas produktion af multifunktionsprintere, printere og andre produkter indeholdende mikrochips, er påvirket af den globale mangel på mikrochips. 
 
Det betyder, at der ikke kan produceres det antal enheder, som normalt produceres for at opfylde efterspørgslen. Det har den konkrete effekt, at der kan opstå situationer med længere leveringstider.
 
Baggrunden for den globale mangel på mikrochips er kompleks og skyldes en række af sammentræf, som ikke kunne forudses, og som er uden for partners kontrol. Her er der en kort baggrundsbeskrivelse om hovedårsagerne til denne globale mangel på mikrochips. Det skyldtes bl.a.  Covid-19, handelskrigen mellem Kina og USA, ekstreme vejrforhold og brændte produktionsfaciliteter.
 
Konica Minolta global gør hvad der er muligt for at afbøde effekten af den lavere produktion, men ser sig desværre nødsaget til at orientere om, at der kan opstå længere leveringstider i en periode på grund af denne force majeure-situation.
 
Konica Minolta forventer, at denne situation afhjælpes i løbet af nogle måneder, men idet årsagen til den globale mangel på mikrochips er uden for vores indflydelse, kan vi ikke præcist sige, hvornår situation er normaliseret, og hvor stort omfanget bliver. Vi vil anbefale, at du holder dig orienteret på Konica Minoltas hjemmeside www.konicaminolta.dk, som løbende bliver opdateret.
 
 
Med venlig hilsen
 
Kristian Dyrbye Øhrstrøm
Nordic Head of Legal & Compliance
Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s