Energi og klima

 

CO2-neutral print

Konica Minolta kompenserer for uundgåelige CO2-udledninger ved kontor- og produktionsprint. Et emissionscertifikat angiver den mængde CO2-udledning, der er blevet sparet og dokumenterer dermed virksomhedens CO2-udligning. Systemet er til gavn for vores kunder, idet det giver dem mulighed for at opfylde deres miljømål, reducere deres CO2-udledning, vise deres engagement i bekæmpelsen af klimaændringerne og forbedre virksomhedens image. 


 

Funktioner

Konica Minoltas kontorenheder kan programmeres til at forbruge energi så effektivt som muligt. Kunderne kan også nyde godt af systemindstillinger, der yderligere reducerer deres miljømæssige påvirkning.

 

 1. Strømstyrings- og dvaletilstand: Tre strømbesparende indstillinger. Den mest effektive af disse, "ErP mode”, overholder det europæiske Ecodesign-direktiv. Når systemet er i denne indstilling, kan det kun genaktiveres, hvis det er blevet programmeret i ugetimeren, eller strømbesparelsesknappen er blevet brugt igen.
 2. Ur- og kalenderfunktion: Manuel definition, når printersystemet skal gå i laveffekt- eller dvaletilstand.
 3. Dynamisk ECO-timer: Intelligent og automatisk indstilling af laveffekt- eller dvaletilstand, som kontorsystemet tilpasser ud fra den faktiske brug baseret på analyser foretaget over fire uger.
 4. ECO-scanning: Kort scanningstid og ingen aktivering af fikserenheden.
 5. ECO-print: Kontrolpanelet aktiveres ikke automatisk, hvis et printjob modtages, når systemet er i dvaletilstand. Kun de nødvendige dele får strøm, hvilket minimerer unødigt strømforbrug.
 6. ECO-indstillinger: Reducerer skærmlyset.
 7. Nem indstilling/jobprogram: Forudprogrammering af ECO-systemindstillinger og -funktioner.
 8. ECO-måler: Visualisering af individuelle bidrag til miljøet ved at vise toner-, papir- og CO2-forbrug, hvilket bidrager til at skabe miljøbevidsthed blandt medarbejderne.
 9. Min fane: Samler de miljøvenlige funktioner, der bruges ofte, på ét enkelt skærmbillede.
 10. Fjernvedligeholdelse: Vedligeholdelse af enheder og service, der identificerer tekniske problemer, som Konica Minolta kan løse eksternt uden at sende teknikere til stedet.

 

Teknologi

Konica Minoltas enheder bruger teknologi, der gør det muligt for vores kunder at nyde godt af lavt energiforbrug, hvilket yderligere reducerer påvirkningen af miljøet:
 

 1. Energieffektiv toner: Konica Minoltas Simitri HD-polymeriserede toner, der bruges til både multifunktionsmaskiner og produktionsprint, har en markant lavere miljøbelastning under produktion, brug og genvinding end konventionel, pulveriseret toner, fordi toneren smelter ved en lavere temperatur.
 2. Energieffektivt scanningslys: Scannerens lyskilde er ændret fra konventionel fluorescerende belysning til LED, der ikke længere indeholder kviksølv. Kunderne kan opnå strømbesparelser og lav varmeydelse, mens lysstyrken og scanningshastigheden er øget.
 3. Lav TEC-værdi: Konica Minoltas multifunktionsmaskiner har meget lave TEC-værdier. Disse udgør et produkts ugentlige typiske elforbrug (TEC), baseret på den gennemsnitlige kontorbrug, som defineret i ENERGY STAR-programmet.
 4. Fikseringsteknologi med induktionsopvarmning: Reducerer energiforbruget markant, da den temperatur, der skal bruges til sammensmeltningen, nås meget hurtigere og kan styres mere præcist.
 5. Ozonfri valsepåfyldning: Det er muligt at få outputs i høj opløsning over længere perioder, mens ozonproduktionen samtidig holdes nede.

 

Engagement

 

CO2-reduktion og grøn elektricitet

Det er vores overordnede mål om at reducere CO2-udledningen med 80 %, og vi har allerede nået 49 %. Det har vi gjort ved at reducere mængden af CO2, der produceres under brug af produkterne med 79 % mellem 2016 og 2005. Vores tyske kontorer bruger grøn el og skaber nul CO2-udledninger. 
 

Aktivitetsprogrammet "Bike2Work" for medarbejdere reducerer CO2

I Tyskland og Tjekkiet, kan Konica Minoltas medarbejdere deltage i Bike2Work-projektet ved at cykle i stedet for at tage bilen på arbejde i sommermånederne. Det giver dem mulighed for både at vise deres miljøbevidsthed og forbedre deres helbred. Siden 2014 har medarbejderne hos Konica Minolta cyklet mere end 110.000 km og sparet mere end 20 tons CO2 ved ikke at køre denne afstand i bil. 
 

Intern klimakompensation

Konica Minolta Europa kompenserer for uundgåelige CO2-udledninger ved at støtte certificerede projekter om klimabeskyttelse. Det gør os til en ”klimaneutral” virksomhed, og vores europæiske hovedkontor i Langenhagen har været klimaneutral siden januar 2018. Konica Minolta kompenserer også for den mængde CO2, der produceres under arrangementer, og har kompenseret for al printning i Langenhagen siden 2015. Det betyder, at der til dato er blevet sparet mere end 9 millioner kg CO2 (august 2018).

 

Corporate Social Responsibility - vores sociale ansvar

CSR.jpg

Ressourcebeskyttelse og affaldsreducering

Grøn_energi.jpg

Mangfoldighed og medarbejderkomfort

Mangfoldighed.jpg

Kontakt os

Kontakt os